Sigrid Bosman krijgt steun Raad voor ONS motie SZWEVE

13-12-2022

Emmeloord, 12 november | Tijdens haar maidenspeech in de gemeenteraad behaalde ONS raadslid Sigrid Bosman een succes voor de Stichting Samen Zijn We Er voor Elkaar.  De motie, die door haar initiatief mede werd ingediend door de PvdA en GroenLinks kreeg een grote meerderheid in de Raad.

De gemeenteraad gaat de Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar (SZWEVE) ondersteunen met 5200 euro. Dankzij die bijdrage in de distributiekosten kan de stichting ruim driehonderd gezinnen in de Noordoostpolder van voedsel blijven voorzien. Alleen de VVD stemde tegen de motie van ONS, PvdA en GroenLinks.
Sigrid Bosman (ONS) trok zich het lot van de stichting aan. Twee dames van de stichting lichtten de politiek onlangs in over de geldproblemen. En dat op een moment dat meer mensen dan ooit op de stichting zijn aangewezen. Die bedient ook inwoners die niet terecht kunnen bij de Voedselbank, zoals daklozen en mensen die tijdelijk minder inkomen hebben omdat ze bijvoorbeeld zonder werk zitten.
Wethouder Gillissen wees de partijen er wel op dat ze met de steun afwijken van het bestaande financiële beleid. Nu steunt de gemeente organisaties alleen voor de langere termijn. Ook het CDA vindt de actie 'een beetje ad hoc', maar kan wel met de steun leven als de bijdrage als eenmalig en niet als structurele subsidie wordt beschouwd.
De VVD vreest vooral een precedentwerking. "De stichting doet heel goed werk, maar er zijn zoveel mensen die goed werk doen. Die kunnen we ook niet allemaal ondersteunen." 

Lees onderstaand de motie en de videobijdrage.