Wethouder in gesprek met sportvereniging Ens en Kraggenburg

03-10-2023

Op verzoek van  Bert Jan Aling van ONS gaat Wethouder van Amersfoort in gesprek met de sportverenigingen Ens en Kraggenburg. Deze toezegging  deed de wethouder in de raadsvergadering van 2 oktober jl.

Op initiatief van ONS Noordoostpolder heeft de wethouder sport toegezegd om in gesprek te gaan met Sv Ens en FC Kraggenburg. Dit gesprek komt voort uit zorgen die zijn geuit. Deze zorgen betreffen onder andere de capaciteit van de twee voetbalvelden in Ens, vooral wanneer de dagen korter worden en het derde veld komt te vervallen met de geplande nieuwbouw. 

De heer Koomen heeft tijdens de commissievergadering gepleit voor verlichting van het tweede veld. 
De Portefeuillehouder (Rene Van Amersfoort)zal nu in overleg treden met beide verenigingen om dit verder te onderzoeken. Daarnaast heeft de ONS Fractie positief gestemd voor het nieuwe bestemmingsplan Ens Oost fase 2. Dit plan omvat de ontwikkeling van kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen en geriatrische cliënten op het voormalige sportveld in Ens. We zijn verheugd over de gevarieerde bouwplannen, Waaronder:

• 9 tiny houses
• 11 rijwoningen (koop)
• 9 sociale huurwoningen
• Een kleinschalige woonzorgvoorziening met ruimte voor:
o Huisvesting voor ouderen (26 aanleun- en zorgwoningen)
o Huisartsenpraktijko Fysiotherapie
o Sportschool Dit is een belangrijke stap in de richting van een gevarieerde en toekomstbestendige gemeenschap in Ens.
Samen bouwen we aan een nog betere toekomst!

 
#ONSNoordoostpolder
#Sportverenigingen
#Bouwplannen
#toekomst
#Ens