Immigratie & Arbeidsmigranten

Sacha Werkman
Sacha Werkman

Nederland heeft een eeuwenoude geschiedenis die ons land gevormd heeft. We zijn trots op onze identiteit. Deze willen wij beschermen. Ook de Noordoostpolder heeft een identiteit die we niet graag opgeven. Alle fundamentele thema's voornoemd in dit visiedocument mogen niet worden aangetast door de komst van nieuwkomers. Zij dienen dienend te zijn aan onze heersende cultuur en uitgangspunten die door een meerderheid van onze inwoners democratisch is bepaald en moeten daarom integreren.

Nederlandse wetten en Westerse waarden gaan boven de islam. Identiteitspolitiek, zoals het afdwingen van quota en het uitwissen van onze geschiedenis, splijt het land en moet worden tegengegaan. Wij maken géén excuses voor wie we zijn.

ONS wil geen lokale identiteitspolitiek: geen afgedwongen quota en opgelegde diversiteit, stoppen met uitwissen van de Nederlandse geschiedenis. Dat splijt ons land. ONS verwerpt alle initiatieven die onze polderindentiteit cultureel, maatschappelijk en economisch op het thema sociale leefbaarheid aantasten. Onze visie is dat wij geen voorkeursbehandelingen bij sollicitaties moeten toestaan. Iedereen is namelijk gelijk en de kwaliteit en deskundigheid kan bepalend zijn. 

ARBEIDSMIGRANTEN

In de afgelopen jaren hebben we te maken gekregen met een groot aantal nieuwe gebruikers van het Sociaal Domein. Denk hierbij aan statushouders en arbeidsmigranten. Hierdoor worden nieuwe, kostbare eisen gesteld op dit vlak. We zien de druk op geld en voorzieningen toenemen door bijvoorbeeld een vrouwencentrum, een mannencentrum en een op Oost-Europese mensen gericht jeugdhulp centrum. Dit zorgt ervoor dat een kleiner deel van het geld beschikbaar is voor de autochtone mensen en stellen ons hierbij kritisch op. De continuïteit van de voorzieningen moet wel gewaarborgd kunnen blijven.

ONS is tegen verder toename van arbeidsmigranten in de Noordoostpolder. Duizenden arbeidsmigranten (> 2000) worden thans gehuisvest in - voor op het oog uitziende - "barakkenkampen."  ONS wil een fundamentele discussie hoelang wij hiermee door willen gaan.