Infrastructuur en de Lelylijn


De verbetering van de interne en externe infrastructuur blijft hoog op de agenda staan. Voor wat betreft de externe infrastructuur heeft ONS zich jarenlang stevig geërgerd aan de visieloze besluiteloosheid van het openbaar bestuur op landelijke niveau. Bereikbaarheid van en naar Noordoostpolder is essentieel. ONS is positief over de Lelylijn. (Amsterdam/Lelystad/Emmeloord/Heerenveen/Groningen), maar er zijn zeker kanttekeningen te plaatsen. ONS Noordoostpolder kan niet toestaan dat ons gebied wordt verkwanseld aan het Westen van Nederland door het afvalputje te worden voor extreme woningbouw. ONS koestert het gebied waar u woont en waarbij ontwikkeling wordt afgestemd op uw behoefte.

ONS is van mening dat exhorbitante woningbouwuitbreiding (8000 woningen) als "uitruilmechanisme" voor de Lelylijn niet in strijd mag zijn met de visie van Leefbaarheid en daar tegen indruist. ONS staat voor zeer gefaseerde, gematigde en verantwoorde woningbouw waarbij onze visie verwoord in de waarden die gekoppeld zijn aan een sterke fysieke samenleving en leefomgeving die niet mogen worden aangetast. 

ONS koestert het gebied waar u woont waarbij ontwikkeling wordt afgestemd op uw behoefte waarbij wij de identiteit van de Noordoostpolder willen beschermen.