Berthoo Lammers lijsttrekker Gemeenteraadsverkiezing 2022

25-01-2022

ONS heeft de huidige fractievoorzitter Berthoo Lammers wederom het vertrouwen gegeven als lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s.

De lijst wordt verder gecompleteerd met o.a. de huidige raadsleden Bert-Jan Aling en Sacha Werkman. Op plaats 4 staat een nieuw gezicht, Helga Wiedijk. Helga heeft eveneens ruime ervaring als raadslid en is sinds enkele jaren actief binnen de ONS organisatie en als burgerraadslid.

De fractie heeft de afgelopen 4 jaar onder moeilijke omstandigheden goed gefunctioneerd en duidelijk haar stem laten horen. Met name als het ging om de kwaliteit van de leefomgeving en bestuurlijke transparantie.

Lammers zegt blij te zijn met het vertrouwen dat de partij hem wederom heeft gegeven. Hij zal zich vol inzetten voor de gemeente Noordoostpolder. Hierbij speelt de ontwikkeling van werk en welzijn een hoofdrol. De Polder staat voor grote opgaven nu het erop lijkt dat er in de komende jaren 5-10.000 woningen gebouwd moeten gaan worden uit de woning opgave van de Provincie Flevoland. Dat betekent ook 10-20.000 extra inwoners. Bovendien komt de Lelylijn eraan. Die extra inwoners hebben recht op zorg, scholing en werk. Daar moet tijdig vooruitziend beleid voor ontwikkeld worden. Anders is het risico groot dat Emmeloord een slaapstad wordt. De Polder gaat er in de komende 10 jaar anders uitzien. Dat wil ONS niet tegenhouden maar wel met oog voor behoud van het unieke karakter van de Polder. Er liggen buitengewone kansen.

ONS kijkt er naar uit om samen met andere partijen in de gemeenteraad daar vorm aan te geven waarin een goede balans tussen wonen, werken en recreëren voorop staat.

Peter Blauw
Voorzitter Bestuur ONS Noordoostpolder.

Onderstaand de Kandidatenlijst