Bijdrage Bert Jan Aling inzake de zondagsopenstelling van winkels in de Noordoostpolder

12-11-2022

Emmeloord, 10 november 2022 |  Tijdens de laatste raadsvergadering hield Bert Jan Aling van de fractie ONS Noordoostpolder een pleidooi om de zondagsopenstelling van Winkels in de Noordoostpolder aan de winkeliers over te laten. Diverse insprekers maakten (veelal op levensbeschouwelijke overtuiging) hun bezwaar. ONS vindt dat de winkeliers hierover zelf kunnen en mogen beslissen. Het is de vrijheid van ieder individu hoe hiermee om te gaan,

De zondagsopenstelling was een item in het Coalitieakkoord tussen de ONS, PU, VVD en PvdA.

Bekijk hier de bijdrage van Bert Jan.