ONS tegen nieuwe methode en tarieven van afvalscheiding

17-07-2020

Twee weken geleden heeft de gemeenteraad met een zeer kleine meerderheid (15-14) gekozen voor de invoering van het Recycle-tarief. Je betaalt dan per keer voor het legen van de grijze container.

De ONS Fractie is hier niet blij mee en heeft tegen dit voorstel gestemd.

ONS is voorstander van na-scheiding van afval door machines, hier worden hele goede resultaten mee behaald. Dit blijkt o.a. uit ervaring bij andere gemeenten en uit een wetenschappelijk onderzoek van hoogleraar Raymond Gradus van de Vrije Universiteit van Amsterdam (zie artikel in trouw van 8 januari 2020).

Wij zijn van mening dat het betalen per afvalbak een perverse prikkel is en er voor zal zorgen dat er meer afval illegaal wordt gedumpt. Daarnaast zullen andere (groen, papier e.o. textiel) afvalstromen vervuilt raken waardoor deze geen geld meer opgaan leveren. Om dit alles te voorkomen zal de gemeente meer gaan handhaven en zullen er afvalcoaches rond lopen, dit zijn weer extra kosten.

Een voorstel dat we samen met de Politieke Unie, SP, D66 en ONS in hebben gediend om het Recyle-tarief niet in te voeren, maar de restafvalcontainer eens per 6 weken i.p.v. 4 weken te legen heeft het niet gehaald.

Fractie ONS Noordoostpolder