Geen duidelijkheid over vertrek burgemeester Harald Bouman

18-12-2020

Interim burgemeester Westmaas zwijgt over zijn eigen bevindingen. Geen transparantie naar de burger toe.

"... Er is geen enkele burger die weet welke werkelijke redenen er aan het vertrek van Harald Bouman ten grondslag lagen....'

Emmeloord - 18 December 2020 | Naar aanleiding van de raadsvergadering op 14 december jl. mag geconcludeerd worden dat er geen antwoord is gegeven op de vragen die Berthoo Lammers (Fractievoorzitter ONS) heeft gesteld. De schimmigheid omtrent het vertrek van Harald Bouman, de burgemeester die in oktober 2019 vertrok, blijft. Er waren grote zorgen. Een burgemeester die vertrekt en beschadigd raakt, dat is nogal wat. Er wordt echter geen duidelijkheid geschapen over wat zich in de organisatie afspeelde tussen ambtelijke dienst, college en de burgemeester als voorzitter van het college.

Het was de ONS fractie die, met steun van de SP, D66 en PvdA, de gemeenteraad bij elkaar riep om duidelijkheid te verkrijgen over Boumans plotselinge vertrek. Interim burgemeester Westmaas vertelde een verhaaltje dat zich afspeelde op een voetbalveld. Een metafoor, van toepassing op de bestuursdienst die je kunt maken als je het hele verhaal vertelt. Westmaas gaf een vrij abstracte en procedurele analyse. Hij benoemde geen concrete problemen en ging niet in op moeizame onderlinge verstandverhoudingen. Over wat hij intern aantrof zweeg hij. We weten dus niet, wie, waar, wanneer en waarom het fout is gegaan.

Voetbaltermen als positiespel, tactiek, strategie, samen om de bal...etc...etc... nietszeggende "bestuursdingetjes" zonder enige waarde legden alleen maar meer mist op de grasmat. Dat is een gemiste kans van iemand die transparantie van het openbaar bestuur zou moeten bepleiten. De vragen die ONS stelde waren als volgt:

-Wat trof u inhoudelijk aan in de relatie tussen de ambtelijke dienst / college en burgemeester.
-Hoe waren de verstandhoudingen?
-Hoe ziet de verslaglegging eruit van de assistent Zijlstra die onderzoek deed?
-Waaruit blijkt dat het intern nu op orde is? En wat heeft Westmaas daarvoor moeten doen?

Een eventuele nieuwe burgemeester moet in een gespreid bed komen, maar is dat wel zo? Harald Bouman is, om in voetbaltermen van Westmaas te spreken, met een rode kaart vertrokken. Maar het wedstrijdformulier met daarop de beschreven overtreding en een schets van diegene die hem blijkbaar zo getergd hebben is niet aanwezig. Waarom hij met een rode kaart vertrok, en waarom men vond dat er een rode kaart getrokken moest worden blijft niet benoemd. Ook over eerdere waarschuwingen en gele kaarten is niets bekend.

De ONS fractie houdt grote twijfels omdat er geen duidelijkheid is gegeven. De vraag rijst dan ook, waarom? Waarom moest Harald Bouman eieren voor zijn geld kiezen? Bouman is ernstig beschadigd door collega bestuurders. Deze zitten nog gewoon op hun positie en niemand is verder geïnteresseerd in de waarheid.

Fractievoorzitter Berthoo Lammers zei in de raad:

"...Je kunt niet aan een goede toekomst werken, zonder de geschiedenis te kennen...."

Daarmee doelde hij op de komst van een nieuwe burgemeester.

Westmaas miste de kans om de grondslag van de daadwerkelijke kern van de problematiek te delen en bleef zwijgen.  Dat is jammer.


Fractie ONS Noordoostpolder.