ONS heeft zorgen over Zonneveld en de ontwikkeling van het Waterloopbos.

30-04-2021

Zonnepanelen en de ontwikkeling van het Waterloopbos.

Het onderzoeksrapport "Ruimtelijke bouwstenen Waterloopbos en omgeving" zoals dat op 20 april 2021 gepresenteerd werd aan de commissie Woonomgeving is gedegen en getuigt van een visie die koerst op het vergroten van samenhang van alle waardevolle elementen op het gebied van recreatie/toe­risme, bedrijven/werken en landschap/natuur.

Een zonneweide aan de Voorsterweg naast het Waterloopbos past niet in die visie op ruimtelijke kwaliteit/zonering van het gebied en ONS kan zich dan ook vinden in de stelling in het rapport dat het wenselijk is om beleid te herzien en te onderzoeken of dit gebied een bestemming kan krijgen die past binnen het natuurlijke karakter van dit gebied.

ONS is geen voorstander van grondgebonden zonnepanelen: in het landelijk gebied moet de focus liggen op 'zon op dak'.

Beleidskaders

JA zonneweide Voorsterweg in 2019 en NEE zonneweide Voorsterweg in 2021. Hoe kan dat?

Dat een meerderheid van raadsfracties in de commissie Woonomgeving blijk gaf een zonneweide op de locatie aan Voorsterweg niet gewenst te vinden líjkt op wel héél snel voortschrijdend inzicht binnen de raad, maar is niet vreemd.

De passage uit de beleidsvisie "Zon in de polder" die in 2019 door de raad werd vastgesteld en waarop de eigenaar van de grond aan de Voorsterweg, waar vroeger de Oosterscheldehal stond, een plan voor een zonneweide kon baseren luidt:

"Eén van de locaties die in beeld komt als het gaat om de tijdelijke invulling van ongebruikte gronden is het NLR-terrein (Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum) en de ongebruikte gronden aan de Voorsterweg bij het Waterloopbos, beide aan de Voorsterweg."

In 2019 was dus al geen rol van betekenis toebedeeld aan deze locatie om een zonneweide aan te leggen en in 2021 kan worden gesteld dat zo'n zonneweide de beoogde samenhang in het gebied zou verstoren.

ONS stelt dat er met de aanleg van de gigazonneweide (200.000 panelen) aan de Noordermeerdijk méér dan genoeg zon in de polder komt!

Alternatieve bestemmingen.

Als het gaat om de omgeving Waterloopbos, voldoen bestemmingsplannen inmiddels niet meer aan de huidige inrichtingswensen en gemeente is dan ook bezig beleidskaders te herzien. Dat gebeurt in drie fasen:

Fase 1: Ophalen en verkennen bouwstenen Gebiedsvisie in gebiedsatelier 1 (januari 2021) met als product: Ruimtelijke bouwstenen.

Deze fase is afgerond.

Fase 2: Opstellen alternatieve ontwikkelingsrichtingen in gebiedsateliers 2 en 3 (mei/juni 2021) dat moet resulteren in het product: Concept Gebiedsvisie Waterloopbos. Minimaal 2 varianten.

Fase 3: Opstellen Gebiedsvisie in gebiedsatelier 4 rond/na de zomer 2021 dat moet resulteren in het product: Gebiedsvisie Waterloopbos 2021 dat kan worden vastgesteld door de gemeenteraad in 2021.

In mei/juni organiseert gemeente dus Fase 2 gebiedsateliers waarin alternatieve ideeën kunnen worden aangedragen voor de ontwikkeling van het gebied. Dat geldt ook voor een alternatieve invulling voor de locaties waar een zonneweide niet meer gewenst is.

ONS denkt, als het gaat om de inrichting van de lege kavels tussen Voorsterweg en Waterloopbos meer in de richting van bijvoorbeeld recreatieve toepassingen die goed ingebed liggen in omringende en nieuw aan te leggen natuur.

Heb jijzelf (alternatieve) ideeën over de inrichting van die locatie of van andere onderdelen van het gebied Waterloopbos? Breng het in op een van de gebiedsateliers óf laat het ONS weten!


Bert Jan Aling

fractie ONS

Zie ook: 

https://www.omroepflevoland.nl/gemist/radio/177196/57-000-zonnepanelen-voor-zonnepark-marknesse?id=177196