Helga Wiedijk kritisch op D66 "mediafonds" 

13-12-2022

Emmeloord, 12 december 2022. In de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar kwam de heer van Wegen (D66) met een motie om een "mediafonds"  in te stellen omdat de thans aanwezige journalistiek onvoldoende zou functioneren. 

In een zeer helder betoog maakte raadslid Helga Wiedijk korte metten met dit D66 speeltje.

Onderstaand leest u het kraakheldere betoog en de gestelde vragen aan de fractievoorzitter van D66. Ook is het videobestand bijgevoegd. ONS heeft tegen deze motie gestemd. De motie haalde het echter wel. 

BETOOG HELGA WIEDIJK

1e termijn vragen:

Voorzitter, in commissie bleek dat niet helemaal duidelijk was welke kant we op moesten denken met de D66 motie, toen heeft de heer Van Wegen toegezegd met meer achtergrondinformatie te komen. Dat is gebeurd, een infosheet met vooral het verhelderende rapport van de VNG, waaraan D66 herkenbaar elementen uit de motie heeft ontleend. Maar ook met voorbeelden van provincies en gemeenten die reeds Mediafondsen hebben ingesteld.

Die aanvullende informatie heeft bij de fractie ONS vragen opgeroepen over de motietekst. 5 vragen aan D66 en 1 aan het college.

Vraag aan het college:

Ziet het college in de overweging en mening van de motie een eenduidig probleem geformuleerd en vindt het college dat in het verzoek aan het college een adequate oplossing voor dat probleem is geformuleerd?

Aan D66 5 tal vragen:

  • D66 oppert de mogelijkheid van een Mediafonds. Referentie aan de instelling van zo'n fonds geeft D66 van 3 provincies die substantiële bedragen beschikbaar stellen. Heeft D66 gepeild of de provincie Flevoland belangstelling voor de instelling van zo'n fonds heeft?
  • Motivatie van een gemeente kan, volgens de referentie van D66, zijn: 'journalistieke producties waarvoor je nét een stap verder moet zetten, waarvoor je dieper moet graven'. Of: 'zorgfraude, armoede, en dubieuze vastgoedtransacties ... allemaal onderwerpen waar (lokale) journalisten met behulp van het Mediafonds hun tanden in hebben gezet. Kan de heer Van Wegen eens 3 tot 5 onderwerpen noemen waarvan D66 zegt: dáár moet in Noordoostpolder eens de tanden in worden gezet of dieper gegraven worden?
  • Kan de heer Van Wegen een paar concrete voorbeelden geven van kwaliteiten op journalistiek gebied waarmee de inwoner zich 10 jaar geleden nog kon verrijken, maar nu niet meer?
  • Weet D66 of in gemeenten die bij de verkiezingen van 2022 al konden profiteren van resultaten van een Mediafonds, de opkomst hoger was dan in 2018 of relatief hoger dan in andere gemeenten?
  • Tot slot voorzitter een belangrijke vraag, gezien het feit dat in het VNG rapport de rol van een lokale omroep veelvuldig genoemd wordt: hoe goed kent D66 de lokale omroep? (De programmering is: de hele week muziek op de radio, het nieuws op de website is overgenomen nieuws. Toevallig werd er afgelopen zaterdag een Weekendcafé in Emmeloord uitgezonden. Dat incidentele weekendcafé is geïnitieerd door Omroep Flevoland, wordt gepresenteerd door Omroep Flevoland en mogelijk was de lokale omroep betrokken bij de technische uitzending. Het eerste uur was er niets te zien of te horen.) Belangrijker is de verantwoordelijkheid van de raad m.b.t de lokale omroep! De gemeenteraad kan het Commissariaat van de Media moeten voorzien van informatie over het functioneren van het Programma Beleidbepalend Orgaan van de lokale omroep. Naar het schijnt hééft RTV572 helemaal geen functionerend PBO. Kan zomaar zijn dat de vergunning dan wordt ingetrokken en het budget van 1 euro 30 per huishouden vanuit Den Haag komt te vervallen. Vindt D66 dat de lokale omroep de potentie heeft of zou kunnen hebben als medium voor verdiepende lokale journalistiek?

Tot zover voorzitter.

In video onderstaand de slotverklaring van Helga Wiedijk namens ONS