Het terugtreden van burgemeester Harald Bouman van de Noordoostpolder Lees meer: 

15-10-2019

Vanmiddag kwam Omroep Flevoland met het bericht dat er, naast de eerder genoemde problemen met de management stijl van burgemeester Harald Bouman, ook problemen met vermeend ongewenst gedrag waren opgedoken.

Omroep Flevoland haastte zich te vermelden dat de beschuldigingen niet hadden geleid tot een officiële klacht en dat er na onderzoek niet was gebleken dat hier een reden toe was.

Een dergelijke beschuldiging werkt enorm beschadigend. Als burgemeester ben je dan aangeschoten wild. Als Omroep Flevoland dit van bronnen in de gemeente verneemt dan is de gemeente daarvoor verantwoordelijk. Het ontkrachten door een persbericht vanuit het College is mosterd na de maaltijd. Het bericht is dan, immers, al in de wereld gebracht.

Ook van deze klachten en de opvolging daarvan was de gemeenteraad niet op de hoogte. Dit, naast de problematische verhoudingen met betrekking tot de bestuurscultuur lijkt geleid te hebben tot een optelsom waarbij Bouman niet anders kon dan vertrekken.

ONS steunde burgemeester Bouman van harte in zijn missie om de cultuur in de gemeente te veranderen. Minder macht bij de ambtenaren, meer macht bij de raad, zoals de rollen immers verdeeld moeten zijn. ONS betreurt het dat onze burgemeester, vermoedelijk door krachten in het gemeentehuis, het werken onmogelijk is gemaakt. Daarnaast zijn we verontwaardigd dat de raadsleden van ONS 'het nieuws' achteraf, en uiteindelijk via Omroep Flevoland hebben moeten vernemen. De raad is hier compleet buitenspel gezet.

De fractie van ONS dringt, samen met SP en PvdA, aan op een diepgravend onderzoek naar hoe dit heeft kunnen gebeuren en waarom de raad hier niet in gekend is, door een externe onafhankelijke onderzoeker.

Daarnaast wil de fractie van ONS van het College vernemen waarom al het bovenstaande niet met de gemeenteraad is gedeeld. Dit druist in tegen alle regels en afspraken en is daarom volstrekt onacceptabel.

In de afgelopen dagen hebben we een fantastische burgemeester kapot gemaakt zien worden en zien vertrekken. De raad heeft helaas de kans niet gekregen om in te grijpen.