Informateurs collegevorming bekend!

23-03-2022

Emmeloord - 21-maart 2022 | Oud-raadslid voor de VVD en oprichter van StEP in Noordoostpolder Andries van Daalen uit Dalfsen en oud-waarnemend burgemeester van Noordoostpolder Jan Westmaas uit Meppel worden informateurs in de gemeente Noordoostpolder.

Zij zijn gevraagd door de Politieke Unie, die bij de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij werd. Van Daalen en Westmaas hebben aangegeven deze taak op te willen pakken. 'Wij hebben de informateurs gevraagd om onderzoek te doen naar een meerderheidscollege waar de Politieke Unie deel van uitmaakt; een coalitie die recht doet aan de verkiezingsuitslag waarbij diverse varianten worden onderzocht, langs inhoudelijke lijnen', zo stelt partijleider Toon van Steen van de Politieke Unie.

Van Steen is enthousiast over het duo: 'Van Daalen en Westmaas hebben grote bestuurlijke ervaring in zowel het bedrijfsleven als de gemeentelijke politiek en kennen de Noordoostpolder goed. Wij hebben er het volste vertrouwen in dat zij op een zorgvuldige manier onderzoeken welke coalitie het meest kansrijk is', aldus Van Steen. De informateurs informeren de raad over de bevindingen en lichten deze toe in een openbare raadsvergadering. 


(c) bron: De Noordoostpolder