Mantelzorgcompliment 2020 Speelbal van de Raad

06-11-2020

Twee jaar geleden diende ONS Noordoostpolder een motie in om het mantelzorg compliment te verhogen naar € 150 per mantelzorger per jaar. Deze motie werd aangenomen en verheugd kon ONS deze verbetering melden. Veel mantelzorgers zitten helemaal niet te wachten op centraal georganiseerde activiteiten maar doen liever (eindelijk) zelf iets met het bedrag dat ze voor al hun inspanningen krijgen.

Groot was onze teleurstelling toen vorig jaar de fracties van CU/SGP en Politieke Unie een motie indienden om de verandering weer ongedaan te maken. Ook deze motie werd aangenomen zodat het mantelzorgcompliment weer werd teruggedraaid en de mantelzorgers weer voor een gezamenlijke activiteit werden uitgenodigd.

Omdat de beoogde activiteit geen doorgang kon vinden vanwege Corona besloot de uitvoerder van de plannen, Carrefour, op 10 november 'applaus voor de mantelzorgers' dag te houden.

Lief bedoeld maar zo schrijnend als applaus voor de zorg. Ondertussen regelen allerlei beroepsgroepen (ambtenaren) een prima vergoeding voor zichzelf voor de kosten die ze maken om thuis te werken.

Om deze situatie wat meer in balans te brengen dient ONS Noordoostpolder in de raadsvergadering van 9 november aanstaande een motie in om de mantelzorgvergoeding voor 2020 toch naar € 150 te brengen. Op deze wijze wil ONS een betere waardering krijgen voor de mensen die (vaak ongevraagd) grote offers brengen als vrijwilliger en zich inspannen om de zorgkosten in bijvoorbeeld de WMO niet te laten stijgen.

Hopelijk rennen de andere partijen in de Raad niet weg als er over deze motie moet worden gestemd.