Ronduit spijtig. Motie waardering Mantelzorgers niet gesteund! 

10-11-2020

Maandag 9 november werd er in de gemeenteraad Noordoostpolder bij de begrotingsbehandeling een motie ingediend door ONS om de mantelzorgers te steunen via een mantelzorgcompliment.  Twee jaar geleden diende ONS Noordoostpolder een motie in om het mantelzorg compliment te verhogen naar € 150 per mantelzorger per jaar. Deze motie werd aangenomen en verheugd kon ONS deze verbetering melden. Veel mantelzorgers zaten helemaal niet te wachten op centraal georganiseerde activiteiten maar doen liever (eindelijk) zelf iets met het bedrag dat ze voor al hun inspanningen krijgen.

Groot was onze teleurstelling toen vorig jaar de fracties van CU/SGP en Politieke Unie een motie indienden om de verandering weer ongedaan te maken. Ook deze motie werd aangenomen zodat het mantelzorgcompliment weer werd teruggedraaid en de mantelzorgers weer voor een gezamenlijke activiteit werden uitgenodigd.

Om deze situatie wat meer in balans te brengen diende ONS Noordoostpolder in de raadsvergadering van 9 november wederom een motie in om de mantelzorgvergoeding voor 2020 toch naar € 150 te brengen. 

Ondanks dat er minder bezuinigd (€ 900.000)  kan worden wilden alle overige partijen niet aan deze vergoeding meewerken! 

Op deze wijze wil ONS een betere waardering krijgen voor de mensen die (vaak ongevraagd) grote offers brengen als vrijwilliger en zich inspannen om de zorgkosten in bijvoorbeeld de WMO niet te laten stijgen.

De motie haalde het niet. Alle overige partijen stemden tegen!  Het is maar dat u het onthoudt. De motie is onderstaand toegevoegd.