Nieuwe ONS raadsleden geïnstalleerd

20-05-2022

Fractie ONS Noordoostpolder geïnstalleerd in de gemeenteraad voor de periode 2022-2026

30 maart 2022 | ONS Noordoostpolder heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen een klinkende overwinning geboekt. Met bijna 600 stemmen meer steeg onze partij van 3 naar 4 zetels! Daar zijn wij ontzettend trots op.

De fractie zal bestaan uit Helga Wiedijk, Sacha Werkman, Bert Jan Aling en Berthoo Lammers. Als burgerraadslid zal Sigrid Bosman de fractie ONS gaan ondersteunen. De komende weken zal worden bepaald wie van ONS de commissies gaat vertegenwoordigen.

Daarnaast zal er ook invulling moeten worden gegeven aan de voorzittersrollen van de diverse commissies, w.o. Bestuur/Financiën, Samenleving en de commissie Wonen! Maar ook de Werkgeverscommissie en de vertegenwoordiging in de Rekenkamercommissie zal door en namens de Raad de komende weken nader worden bepaald.

Berthoo Lammers
Fractievoorzitter ONS Noordoostpolder

V.l.n.r. Helga Wiedijk, Bert Jan Aling, Berthoo Lammers, Sacha Werkman.
V.l.n.r. Helga Wiedijk, Bert Jan Aling, Berthoo Lammers, Sacha Werkman.