ONS garandeert met motie behoud kwalititatieve NK-Atletiekbaan

11-07-2023

Atletiekbaan wordt met acht banen NK-waardig gemaakt

Emmeloord, 11 juli 2023
De atletiekbaan in Emmeloord wordt gerenoveerd en uitgebreid van zes naar acht banen zodat die NK-waardig is. De gemeenteraad van Noordoostpolder stemde maandagavond unaniem voor een motie die dit mogelijk maakt. Er zal 970.000 euro worden geïnvesteerd, waarbij AVNOP heeft toegezegd 50.000 euro bij te dragen.

De motie werd ingediend door de Politieke Unie, ChristenUnie-SGP en ONS Noordoostpolder. De partijen benadrukken dat het behoud van een NK-waardige baan van groot belang is voor de sporters in de regio en willen dat het college zich hiervoor inzet.
De indieners van de motie zeggen dat de gemeente de afgelopen jaren verschillende grote sportevenementen heeft verloren, wat een negatieve invloed heeft gehad op de sportgemeenschap en het imago van Noordoostpolder als sportieve gemeente. Door het behoud van een atletiekbaan die geschikt is voor het organiseren van NK-wedstrijden, verwachten ze dat inwoners ook worden aangemoedigd om meer te gaan sporten en bewegen.
Volgens de Atletiekunie is een 8-laans baan vereist om in de toekomst NK-wedstrijden te kunnen organiseren.

(c) juli 2020 Bron Omroep  Flevoland