ONS heeft zorgen over effecten Corona Crisis.

22-03-2020

De ONS fractie maakt zich zorgen over de gevolgen van de Corona-crisis voor de gemeente Noordoostpolder. Daarom heeft de ONS-fractie het college van B en W gevraagd of zij weten wat er op ons af gaat komen en of zij daar ons, als gemeenteraad, over kan informeren.Zoals u niet ontgaan kan zijn, zitten wij midden in een Corona-crisis en is er sprake van een 'intelligente lock-down'."Veel bedrijven moeten gedwongen hun deuren sluiten en vele evenementen zijn afgelast. 

Geadviseerd wordt om alleen het huis uit te gaan als je moet of niet anders kan", aldus Sacha Werkman van ONS Noordoostpolder. "Dus ook als een bedrijf wel openblijft, is het nog maar de vraag of zij voldoende 'vet op de botten' heeft om deze crisis te overleven. Immers, minder mensen op straat betekent veelal minder klandizie voor ondernemers. Denk hierbij aan detaillisten, maar ook benzinepompen, wasstraten en vervoersbedrijven. Dit heeft op haar beurt weer gevolgen voor de werknemers en al met al heeft dat zijn weerslag op de gehele gemeente. 

De gemeente informeert de raad uitstekend waar het gaat over welke stappen zij ondernemen met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Echter, de ONS-fractie blijft met 2 vragen zitten: wat komt er op ons af en zijn we daar klaar voor? De ONS-fractie hoopt hier spoedig een antwoord op te krijgen, zodat wij als gemeenteraad tijdig kunnen anticiperen op de gevolgen.

"Sacha Werkman (Lid commissie Bestuur Financien en Economische Zaken)Martin Mulder (Lid Commissie Samenleving

https://finance-ideas.nl/financiele-effecten-corona-langdurige-zorg/