Leden van ONS Noordoostpolder kiezen nieuw bestuur.

16-05-2023

Emmeloord, 16 mei 2023 | 16 mei 2023. 

De leden van de lokale politieke partij ONS Noordoostpolder hebben op dinsdag 16 mei jl. tijdens een algemene ledenvergadering Conny Godefroy uit Emmeloord als nieuwe voorzitter van het bestuur van ONS Noordoostpolder gekozen. Dit nadat Peter Blauw zich in februari had teruggetrokken als voorzitter.

Oprichter van ONS Noordoostpolder Berthoo Lammers is verheugd dat Conny Godefroy zich heeft gekandideerd. Lammers: "We hebben een voorzitter die de Noordoostpolder door en door kent, een breed netwerk heeft en bovenal het gedachtengoed van onze Partij hoog in het vaandel heeft. We zijn trots dat Conny bereid is om samen met het nieuwe bestuur energie te steken in de verdere groei van ONS. Conny beschikt over ruime bestuurlijke ervaring, wat goed van pas kan komen om ONS te versterken." 

Naast de nieuwe voorzitter is Martin Mulder uit Nagele als penningmeester geïnstalleerd. Berthoo Lammers zal tijdelijk het secretariaat blijven waarnemen totdat deze functie is vervuld. Het nieuwe bestuur gaat veel tijd en energie steken in de verdere groei van ONS.

Conny Godefroy: "Onze partij is de laatste jaren gegroeid: Het aantal kiezers is toegenomen, de raadszetels zijn uitgebreid (4) en we hebben met Sacha Werkman op "Zorglandschap" en "Financiën" een deskundige wethouder in het college van B&W. De groei willen we ook de komende tijd voortzetten zodat ONS ook in de toekomst een rol van betekenis heeft in de politiek van Noordoostpolder. We staan als partij middenin de samenleving. De inwoners van onze gemeente weten ONS te vinden wanneer ze ons nodig hebben en adviseren ons om in de gemeente het juiste te doen, te behouden en te verbeteren waar nodig. Dat is fantastisch. "Daar doen we het voor"." 

Een van de eerste taken zal zijn om nieuwe mensen die politiek geëngageerd zijn te begeleiden naar het (burger)raadslidmaatschap voor ONS. Bent u politiek of bestuurlijk geïnteresseerd en wilt u een bijdrage leveren om onze Polder nog mooier te maken, neem dan gerust contact met ons op.

www.onsnoordoostpolder.nl of fractieonsnop@gmail.com 

Noot voor de redactie
Conny Godefroy    M. 0610415986 | Connygodefroy@ziggo.nl 
Berthoo Lammers M. 0653391959 | Berthoolammers@gmail.com 

Nieuw bestuur ONS Noordoostpolder. Vlnr Berthoo Lammers (tijd. secretaris) Conny Godefroy (voorzitter) Martin Mulder (Penningmeester)
Nieuw bestuur ONS Noordoostpolder. Vlnr Berthoo Lammers (tijd. secretaris) Conny Godefroy (voorzitter) Martin Mulder (Penningmeester)
Trotse voorzitter ONS Noordoostpolder Conny Godefroy neemt de bloemen na haar installatie in ontvangst
Trotse voorzitter ONS Noordoostpolder Conny Godefroy neemt de bloemen na haar installatie in ontvangst
Martin Mulder krijgt bloemen overhandigd van Berthoo Lammers
Martin Mulder krijgt bloemen overhandigd van Berthoo Lammers

(c) mei 2023 foto's Martin Tank