ONS: Lelylijn heeft nog veel vraagtekens

14-02-2023
Berthoo Lammers
Berthoo Lammers

Emmeloord, 14 februari 2023 | De politiek in Noordoostpolder is maandagavond bijgepraat over de stand van zaken rond de mogelijke aanleg van de Lelylijn, de treinverbinding tussen Lelystad en Groningen. Projectdirecteur Stijn Lechner gaf een presentatie over de voorlopige uitgangspunten van het spoorverbinding. Raadsleden konden daarover vragen stellen.

Bij de politiek in Noordoostpolder leven nog tientallen vragen over de mogelijke komst van de Lelylijn. "Waar komt het tracé, waar komt het station, komt er wel een station en hoeveel moet het kosten", noemde Berthoo Lammers van ONS Noordoostpolder er een paar.

Het Rijk heeft 3 miljard euro vrijgemaakt om de eerste fasen van de mogelijke komst van de treinverbinding naar het Noorden te bekostigen. Maar dat betekent niet dat de verbinding daadwerkelijk wordt aangelegd; daarvoor is het nog veel te vroeg, stelt Sjoerd de Boer van ChristenUnie/SGP. "Ik maak me zorgen, komt dat geld er wel?" Voor de aanleg is volgens hem veel meer geld nodig. "Het is echt de vraag 'hoe haalbaar is het nu'."

Het is nog onduidelijk wie wat gaat bijdragen aan de aanleg. De reserves van de gemeenten en de provincie zijn in ieder geval niet afdoende om de vele miljarden op tafel te leggen. "Er wordt een verwachting gewekt bij de samenleving. De overheid wil het gesprek aangaan met die samenleving, maar dan moet Den Haag wel met meer geld aankomen dan nu het geval is", zegt De Boer. "We zien dit als heel positief voor ons gebied en ook voor het hele Noorden van het land."

Enquête
Burgers kunnen via een enquête hun mening over de mogelijke komst van de spoorverbinding geven. Marien van der Slikke van het CDA is daar blij mee. "Het is heel goed dat de burger al in dit vroege stadium kan meedenken over het proces." Het CDA zegt 'vol vertrouwen' het verdere verloop van het proces tegemoet te zien.

Tijdens de presentatie in de raadszaal waren ook vertegenwoordigers van de gemeenten Dronten en Urk aanwezig. Zij wilden van directeur Stijn Lechner weten in hoeverre zij als belanghebbenden zullen worden betrokken bij alle plannen. Lechner zegde toe dat de gemeenten op de hoogte zullen worden gehouden van ontwikkelingen.

Pril stadium
Alle partijen wilden van de projectdirecteur weten wat er gebeurt met de inbreng van de burgers. "Kan die burger enkel in dit prille stadium van het hele proces meedenken en meepraten of komen er meer momenten", vraagt Berthoo Lammers zich af. "Ik heb zelf weinig goede ervaringen met inspraakprocedures. Maar helemaal geen inspraak is de slechtste optie die er is."

Het college zal de raad binnenkort om een budget vragen van in totaal 800.000 euro. Dat bedrag moet tot en met 2026 voldoende zijn om alle voorbereidingen voor de mogelijke aanleg van de spoorverbinding goed te kunnen doen. Dan gaat het om de inzet van ambtenaren, de inhuur van derden en een gemeentelijke bijdrage aan het landelijke onderzoek naar de haalbaarheid van de Lelylijn.

Bron: omroep flevoland