ONS Noordoostpolder stemde tegen zoeklocatie aanmeldcentrum in de NOP

11-10-2022
Helga Wiedijk
Helga Wiedijk

Emmeloord, 11 oktober 2022 | De ONS fractie heeft gisteravond 𝘁𝗲𝗴𝗲𝗻 het voorstel gestemd om te zoeken naar een alternatieve locatie voor een 'na-reizigers' centrum in de Noordoostpolder. Wij vinden dat we in de NOP met 1.000 asielzoekers al genoeg doen laat andere gemeenten eerst maar een been bijtrekken. 

Raadslid Helga Wiedijk verwoordde het gisteravond namens ONS prima in de Gemeenteraad. Het voorliggende raadsbesluit bestond uit 2 te nemen besluiten.

1) Instemmen met het afwijzen van de vraag om mee te werken aan een aanmeldcentrum in Bant/Luttelgeest; 
2) In te gaan op het verzoek om een tijdelijke alternatieve locatie te zoeken binnen de gemeente voor een ander type aanmeldcentrum te weten een na-reizigers centrum.

Voor ONS is voorstel 2 een brug te ver en 'not done'. Laat het COA eerst zelf formuleren wat precies het verzoek wordt. Welke locatie ze voor ogen hebben, welke tijdsduur en grootte van een 'na-reizigers' centrum spreken we dan? en hoeveel na-reizigers betreft het dan? 

Terecht dat er eerst een formele bevestiging moet komen van afwijzing aanmeldcentrum Bant zoals verwoord in besluit 1 alvorens we deel 2 van het raadsbesluit gaan behandelen. Daarna kan het COA en nieuw verzoek indienen. Dat kan dan door de raad worden beoordeeld. Het is voor ONS evident dat we niet zelf op zoek kunnen voor het COA als zij niet duidelijk hun wens hebben gedefinieerd. 

ONS is altijd voor opvang van vluchtelingen,  -asielzoekers- in de regio geweest. Dat is immers het kabinetsbeleid. Zolang de landelijke politieke partijen grote moeite hebben om zich daaraan te houden terwijl het in hun eigen coalitieakkoord* staat aangegeven, ondanks alle gedane politieke beloften, gaan wij hun probleem niet oplossen.

Helga Wiedijk 


Blz 43 Landelijke coalitieakkoord* 
Opvang en terugkeer

  • In het EU-migratiebeleid willen wij inzetten op migratiepartnerschappen met derde landen die materieel voldoen aan de voorwaarden van het Vluchtelingenverdrag om migratiestromen te beheersen en terugkeer te realiseren. In ruil voor bijvoorbeeld afspraken over handel, hulp, steun bij opvang en tijdelijke legale en circulaire arbeidsmigratie, worden afspraken gemaakt om uitgeprocedeerde asielzoekers uit deze landen terug te nemen en irreguliere migratie tegen te gaan. Tegelijkertijd kunnen aan landen die niet meewerken instrumenten worden onthouden die voor hen van belang zijn, bijvoorbeeld visa.
  • Overlastgevende asielzoekers, veelal veiligelanders, zetten het draagvlak voor opvang van echte vluchtelingen en de leefbaarheid voor omwonenden onder druk, ook ten nadele van medewerkers en medebewoners. Daarom is de afgelopen jaren een stevig pakket aan maatregelen vastgesteld om overlast aan te pakken. We continueren en intensiveren de huidige aanpak om overlastgevers in AZC's, opvang en rond deze opvang en in het OV aan te pakken.
  • Mensen die niet rechtmatig in Nederland mogen blijven, moeten terugkeren naar het land van herkomst. We zetten in op effectieve maatregelen die gericht zijn op of bijdragen aan terugkeer of vertrek van mensen die niet in Nederland mogen blijven 
Stemming gemeenteraad Noordoostpolder. ONS en VVD stemden tegen.
Stemming gemeenteraad Noordoostpolder. ONS en VVD stemden tegen.