ONS Noordoostpolder levert eerste wethouder in haar bestaan.

22-05-2022

Emmeloord, 23 mei 2022 | Het wordt 31 mei een memorabele dag voor de lokale politieke partij ONS Noordoostpolder (2006). Voor het eerst in haar bestaan levert zij een wethouder voor het college van BenW in haar gelijknamige gemeente.

De wethouder kandidaat is Sacha Werkman. Ze stond als nummer drie op de kieslijst van ONS. Sacha is afgestudeerd bedrijfskundige aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Na haar studie is ze teruggekeerd naar de Noordoostpolder waar ze inmiddels als zelfstandig bedrijfsadviseur werkzaam is. Sacha is al ruim 12 jaar in de gemeenteraad actief en heeft samen met Berthoo Lammers, oprichter van ONS Noordoostpolder en Bert Jan Aling mede een impuls en richting gegeven aan de partij.
De partij ONS Noordoostpolder kent haar bestaansrecht in de verwezenlijking van het gedachtegoed van Prof. Dr. W.S. P (Pim) Fortuyn. Dat was ook de aanleiding voor Sacha om zich in 2009 te melden bij ONS.

Berthoo Lammers: "Ik kan mijn politieke kennismaking met haar nog herinneren als de dag van gister, ze belde mij of ze in politieke zin wat kon betekenen voor ONS Noordoostpolder. Ideologisch hoefden we daarover niet lang na te denken. Ze kende als Rotterdamse immers het gedachtegoed van Pim Fortuyn. Nog geen paar maanden later waren er verkiezingen en kwam ONS wederom met drie zetels in de gemeenteraad."

Lammers twijfelt geen moment aan de deskundigheid van Sacha Werkman nu ze wethouder van de Noordoostpolder wordt. Haar kennis ligt op het vlak van financiën. Nu deze wordt aangevuld met o.a. de portefeuille cultuur is ook de herkenbaarheid programmatisch sterk vertegenwoordigd. Sacha brengt naast haar kennis als raadslid, maar ook als gewezen lid van de auditcommissie en de Rekenkamer veel politieke en bestuurlijke ervaring mee in het college.
Sacha zal 31 mei worden geïnstalleerd.

De raadsfractie zal straks bestaan uit Helga Wiedijk, Sigrid Bosman, Bert Jan Aling (vice-fractievoorzitter) en Berthoo Lammers (fractievoorzitter)

Sacha Werkman (47)
Sacha Werkman (47)