ONS Noordoostpolder: Onduidelijkheid bij Cultuurbedrijf over financiële consequenties door Corona. 

10-09-2020

ONS WIL UITSTEL VAN DE 'CULTUURAGENDA'.

Emmeloord, 11 september 2020 | De Fractie van ONS in de gemeenteraad van Noordoostpolder wil uitstel van de vaststelling van de cultuuragenda. Dat zei woordvoerder Martin Mulder tijdens de behandeling ervan in de commissie Samenleving.

RAAD ONVOLDOENDE IN POSITIE GEBRACHT.

'Het is van groot belang dat alle documenten die noodzakelijk zijn voor het vaststellen van nieuw beleid voor het Cultuurbedrijf de Raad voorafgaand aan de besluitvorming bereiken. Daaronder vallen dus ook de jaarcijfers van 2019 en zeker ook de 1ste halfjaarcijfers van 2020 van het Cultuurbedrijf voor als we nieuw cultuurbeleid gaan vaststellen,' aldus Martin Mulder van ONS. De ONS fractie stoort zich aan het feit dat de jaarstukken over 2019 en halfjaarcijfers 2020 van het Cultuurbedrijf pas na besluitvorming naar de Raad toekomen. Deze waren niet bij de stukken voor de commissie bijgevoegd. Mulder vervolgt: "Hoe kun je een subsidiebeleid vaststellen voor het Cultuurbedrijf waaronder, Theater, museum Schokland en Kunstuitleen, vallen, als de voorafgaande jaarcijfers niet aan de Raad zijn voorgelegd?

CORONACRISIS

Het Cultuurbedrijf ontvangt nu 2,2 miljoen euro per jaar subsidie en de Bibliotheek 1,2 miljoen subsidie. De coronacrisis zet vele cultuurinstanties en activiteiten onder druk, zo ook in de Noordoostpolder, de financiële consequenties door Corona kunnen immers groot zijn. Hoe groot, is ook voor de Raad niet inzichtelijk gemaakt. ONS wil eerst afwachten hoe de effecten op termijn, ontstaan door de coronacrisis, zich ontwikkelen. Het argument waarmee wethouder Haagsma van Cultuur de commissie informeerde: "Als u deze cultuuragenda (lees: beleid) niet vaststelt, dan kunnen we de subsidie niet beschikken" is volstrekte lariekoek. Hiermee zet de wethouder de commissie niet alleen onder druk, maar ook op het verkeerde been.

VERENIGINGSLEVEN

ONS blijft een groot voorstander van de ondersteuning van het verenigingsleven in de Noordoostpolder. De cultuuragenda geeft daar, in onze ogen weinig houvast. Om te beginnen blijven de toekenbare subsidies ter ondersteuning vaststaan op 61.000 euro. Dit is bijzonder weinig. Denk aan de kosten van bijvoorbeeld muziek en dirigenten. Met dit geld komt er weinig van terecht. Daarnaast moet de gewenste ondersteuning door het Cultuurbedrijf veel explicieter: nu wordt er gesproken over een gereduceerd tarief voor (bijvoorbeeld) het gebruik van de faciliteiten. Vanuit de geringe middelen van onze gezelschappen (zie boven) valt daar bijzonder weinig mee te bereiken. Het is in de ogen van ONS een dode mus.