ONS Noordoostpolder: “Passend Organiseren” in gemeente Noordoostpolder alleen ‘als het past’.

26-04-2020

ONS blij met de erkenning en de conclusies van het Rekenkamerrapport over "passend organiseren". 

Emmeloord, 24 april 2020 | Al sinds jaar en dag constateert ONS Noordoostpolder dat de bestuurlijke verhoudingen in het gemeentehuis uit de pas lopen. Passend organiseren, maar dan wel met de raad op gepaste afstand. En dan geen anderhalve meter, maar nagenoeg geheel buitenspel. De ambtelijke dienst stuurt. 

Sterke ambtelijke sturing, 'meesturend' college en 'afwachtende' raad.
ONS deelt de beschrijving van de Rekenkamer. "De ambtenaar bepaalt op belangrijke dossiers de route, het college van B en W mag op de bagagedrager en de raad staat genoeglijk zwaaiend als toeschouwer aan de kant van de weg". En dat alles onder leiding van bureau "Sezen". Tot nu toe is al ruim € 300.000 besteed aan voornoemd bureau zonder dat de ambtenaren eenduidig kunnen aangeven wat er met Passend Organiseren bedoeld wordt zo staat te lezen in een van de conclusies.ONS Noordoostpolder voelt zich in ieder geval niet aangesproken. Al jarenlang pleit zij voor meer kaderstelling in de Raad. Telkenmale worden oppositionele kaderstellende moties verworpen door de coalitiepartijen. Als het college, op advies van ambtenaren, geen kaders wil, komen ze er niet. De kaderstellende rol van het raadslid is daarmee gedevalueerd en ondermijnt het proces om te komen tot een democratisch raadsbesluit. 

Dood debat. 

Het verbaast ons niet dat het merendeel van de coalitiepartijen de conclusies van het rapport niet deelt. Voorafgaand aan een raadsvergadering is vaak al bekend hoe er gestemd gaat worden. Een inhoudelijk debat wat leidt tot mogelijk andere inzichten vindt niet plaats. Het democratisch proces wordt geschaad omdat monisme de boventoon voert. Coalitiepartijen worden door hun wethouder teruggefloten, zodra zij tegen een voorstel willen stemmen. Schrijnend, maar wel passend voor de gemeente Noordoostpolder. 

Burgemeester(s)

Onmiskenbaar heeft voormalig burgemeester Harald Bouman hetzelfde geconstateerd en is hij bij het veranderingsproces stukgelopen op de ambtelijke macht. Ook hij wilde het College en de Raad opnieuw in positie brengen. Dit is het zesde rapport waaruit blijkt dat de raad te weinig kaderstellend optreedt. Dat geeft wel aan dat de gemeenteraad hardleers is. De coalitiepartijen hebben het rapport indirect al naar de prullenbak verwezen door zich niet te herkennen in enkele conclusies. Nu de heer Goos, namens het CDA, in de pers verwijt dat de oppositiepartijen 'schreeuwers' zijn ligt er een buitengewone zware taak bij interim Burgemeester Westmaas. Wij zijn dan ook benieuwd, of hij in het verlengde van het RKC onderzoek, de kracht heeft daar waar het gaat over de structuur en cultuur van de organisatie de gewenste veranderingen door te voeren. ONS sluit niet uit dat ook de Commissaris hierbij betrokken zal worden. Fractie ONS Noordoostpolder.