ONS Noordoostpolder voor het eerst in College van BenW Noordoostpolder

22-05-2022

Emmeloord, 23 mei 2022 | 31 mei is het zover. Voor het eerst in het politieke bestaan van de lokale politieke partij ONS Noordoostpolder (2006) neemt zij deel aan het college van BenW.

De formatieonderhandelingen, onder leiding van Andries van Daalen en gesecondeerd door de ambtelijke dienst, zijn daarmee afgerond.

Het werd vrij snel na de verkiezingen duidelijk dat de Politieke Unie een andere koers wilde varen. Daarin werd ook de ruimte geboden aan ONS. De partijen bestaande uit de Politieke Unie, ONS Noordoostpolder, VVD en PvdA hebben de laatste weken intensief gewerkt om tot een coalitieakkoord te komen waarin alle partijen zich herkennen. Namens ONS voerden Berthoo Lammers, Sacha Werkman en Bert Jan Aling in wisselende samenstelling de onderhandelingen.

Berthoo Lammers: "Bijna alle punten die wij in ons visieprogramma hadden staan zien wij terugkomen op de diverse portefeuilleonderdelen. Daar kunnen we met recht trots op zijn. Natuurlijk zijn er in de onderhandelingen ook lastige dossiers geweest zoals de coffeeshop. In alle andere te vormen combinaties rondom de Politieke Unie zou een onvoorwaardelijke coffeeshop een feit zijn. Dan zouden we vier jaar knarsetandend moeten toezien hoe dit zou worden opgepakt. Nu we in de coalitie zitten kunnen we voorwaarden stellen en beëindigt de 'pilot' als de openbare orde wordt verstoord. De 'nee-tenzij' hebben we daarmee goed afgehecht.

Ook op het gebied van wonen bieden we meer ruimte aan initiatiefnemers en zijn we tevreden dat de 'zondagopenstelling' een feit is.

Bert Jan Aling: "Wel zondags de orchideeënhoeve kunnen bezoeken en bloemen kopen, maar bij de Intratuin voor een dichte deur staan is niet meer van deze tijd. De ondernemers kunnen nu zelf hun voorkeur bepalen."

Ook op het gebied van Zorg kunnen we vooruitgang boeken. Dat de 2de lijns zorg is afgebroken in de Noordoostpolder is een feit. Terugkeer daarvan is uitermate moeilijk in deze tijd.

Sacha Werkman: "We zetten stevig in om aan het Zorgplein verdere uitvoering en invulling te geven. Ook de anderhalvelijns zorg willen we versterken en gaan we aan de slag om meer huisartsen naar de Noordoostpolder te krijgen. Een goede wervingscampagne maakt hiervan deel uit.

Fractievoorzitter Berthoo Lammers blikt terug op het proces.

Lammers: "Ja, we waren toch wel wat verrast dat we ten tweede male werden uitgenodigd. Dan wordt het serieus! De onderhandelingen onder leiding van Andries van Daalen zijn in goede harmonie verlopen. Ook de ambtelijke dienst heeft haar werk uitstekend gedaan en stond altijd klaar voor informatie. Iedereen besefte dat het een unieke kans is om een andere koers te varen. Natuurlijk zal het ingezette beleid waar noodzakelijk worden voortgezet, maar nieuwe kansen die zich voordoen zullen we met een open mindset benaderen, ONS gaat uit van het 'denkbare' en werken mee aan wat wél kan.
We zijn supertrots dat we in het college samen met de PU, VVD en PvdA verder kunnen bouwen aan een betere Polder. Ik spreek ook de wens uit dat we dat doen in goede harmonie met alle partijen in de Raad. Dit is namelijk waartoe wij gekozen zijn en die inzet zijn wij verschuldigd aan onze inwoners.

De toekomstige ONS raadsfractie zal gaan bestaan uit Helga Wiedijk, Sigrid Bosman, Bert Jan Aling(vice-fractievoorzitter) en Berthoo Lammers(fractievoorzitter). De installatie van het nieuwe college staat gepland voor 31 mei.