ONS scherpt onderzoekskaders voor Coffeeshop aan.

10-04-2023

Emmeloord, 3 april 2023 |

De gemeente Noordoostpolder gaat een verkennend onderzoek uitvoeren naar de komst van een coffeeshop in de polder. De gemeenteraad stemde maandag in met de startnotitie over dit onderwerp. Alleen ChristenUnie-SGP is tegen. De fractie wil een 'drugsvrije samenleving' en vindt een coffeeshop daarin niet passen.

Fractievoorzitter Anjo Simonse vindt de uitkomst van het debat 'teleurstellend'. Met een aantal amendementen probeerde hij de gemeenteraad nog op andere gedachten te brengen, maar de fractie boekte samen met het CDA maar een klein succesje: het verkennend onderzoek moet ook mogelijke negatieve effecten van een coffeeshop in beeld brengen. 'Partijen die in verkiezingstijd tegen een coffeeshop waren, maken nu een beweging. Leg het over drie jaar maar uit aan de kiezers…', sneerde Simonse.

Hij vindt dat de startnotitie teveel uitgaat van een zekere komst, terwijl uit het onderzoek wat hem betreft moet blijken of een coffeeshop wenselijk is. Ook denkt Simonse dat jongeren helemaal niet zitten te wachten op een voorziening. 'Die vinden een coffeeshop iets voor oude mensen die niet weten hoe internet werkt', aldus Simonse, die vooral vreest dat een coffeeshop bijdraagt aan een groter aantal verslaafden.

Ook het CDA had graag een andere insteek van het onderzoek gezien. 'Op grond van het onderzoek willen wij de keuze maken of we voor of tegen een coffeeshop zijn, zodat wij die keuze aan onze achterban kunnen verantwoorden. Nu is de tendens: die coffeeshop moet er komen', aldus Maayolein Goelema. Zij zou bijvoorbeeld ook graag willen onderzoeken of softdrugs op een andere manier kunnen worden verstrekt. Volgens wethouder Van Steen is dat wettelijk echter niet mogelijk.

De andere partijen zijn juist enthousiast over de startnotitie. Wim van Wegen (D66) verwijt ChristenUnie-SGP en CDA een 'vertragingstechniek'. 'Waarom stellen we deze vragen niet rond het alcoholbeleid?', vraagt hij zich ook af. Net als Henk van der Linde van de PvdA. 'Niet elke bezoeker van een coffeeshop is een verslaafde, net zoals iedere bezoeker van een kroeg niet meteen een alcoholist is', vindt Van der Linde. Hij denkt ook dat een coffeeshop zorgt voor meer grip op de drugsproblematiek.

Dat stelt Hylke Hekkenberg (GroenLinks) ook. 'Emmeloord heeft al twintig jaar een coffeeshop gehad. Die werd destijds gedoogd. Sinds die tien jaar terug de deuren sluit, zie je de runners bij de scholen toenemen. Ik denk dat een coffeeshop juist veel overlast gaat voorkomen'.

De partijen in het college spraken in het coalitieakkoord al af dat er een onderzoek moet komen. VVD en ONS stemden dus voor de startnotitie.

(c) 2023-4  bron 2De Noordoostpolder

KANTTEKENING OP DE CDA AMENDEMENTEN

Namens ONS diende Sigrid Bosman een amendement in die de kaders voor een onderzoek naar de mogelijke komst van een coffeeshop verscherpt. In beginsel was en is ONS het met de CDA fractie eens dat ook de door haar ingediende amendementen de steun van ONS kunnen genieten. Tijdens de reactie door het college op deze CDA amendementen werd duidelijk dat de aangedragen voorwaarden zoals verwoord in deze CDA amendementen door het college op geen bezwaar stuiten daar deze al bij het onderzoek zouden worden betrokken. Deze toezegging was voor een deel van de ONS fractie voldoende. Dat is de reden waarom er op 4 amendementen van het CDA verdeeld werd gestemd. De gedane veronderstelling van het CDA alsof de ONS fractie niet duaal zou zijn werpen wij verre van ons. Fractievoorzitter van ONS Berthoo Lammers stelt:  "Wij stemmen graag met elk goed amendement of motie mee, het maakt ONS niet uit, van of door welke partij deze wordt ingediend. Wij zijn geen verlengstuk van het college, maar wij vertegenwoordigen onze kiezers en doen dat binnen de kaders van een coalitieakkoord."