ONS stelt schriftelijke vragen over mogelijke komst "nareizigers asielzoekers."

11-05-2023

Emmeloord, 11 mei 2023 | Namens de ONS fractie stellen Helga Wiedijk (Lid Commissie Samenleving | Dossier opvanglocaties vluchtelingen} en Sigrid Bosman (Commissie Samenleving)  vragen over de opvang van mogelijke na-reizigers aan het College van BenW. Onderstaand is tevens de beantwoording door het College van BenW bijgevoegd.

Schriftelijke informatieve vragen van ONS over een nieuwsbericht in de Volkskrant betreffende locatie nareizigerscentrum in Noordoostpolder.


INLEIDING

In de Volkskrant is op 9-5-2023 het volgende nieuwsbericht te lezen:

"Volgens de gemeente Noordoostpolder is de zoektocht naar een locatie vervolgens stilgevallen omdat het COA geen antwoord zou geven op vragen over waar een goede locatie en inrichting aan moeten voldoen. Een woordvoerder van het COA zegt dinsdag tegen persbureau ANP dat er inmiddels 'constructieve gesprekken' plaatsvinden 'waarin met ieders wensen rekening wordt gehouden'. Er zouden meerdere locaties in beeld zijn, het COA verwacht op de korte termijn een knoop door te hakken."

Vragen:

 1. Heeft het COA aangegeven wensen te hebben m.b.t een locatie?

Zoals uit het Raadsbesluit (10 oktober 2022) blijkt is de gemeente Noordoostpolder in the lead bij de verkenning, participatie en het aandragen van een voorkeurslocatie bij het COA.

 1. Zo ja, wanneer heeft het COA die wensen kenbaar gemaakt?

Op 30 januari 2023 heeft het COA in een formeel verzoek hun wensen kenbaar gemaakt. Uw raad heeft de brief ook ontvangen.

 1. Welke waren die wensen?
  We verwijzen u naar de brief van het COA (zie antwoord 2).

 2. Heeft het COA wensen gewijzigd, zo ja, wanneer en wat was de aard van de wijziging?

Voor het college is de zinsnede in de Volkskrant 'waarin met ieders wensen rekening wordt gehouden' onduidelijk. Bestuurlijk geldt de aanvraag van het COA (30 januari 2023) en het raadsbesluit (10 oktober 2022).

 1. Welke locaties zijn er volgens het COA in beeld?

Dat zijn locaties die de gemeente Noordoostpolder als voorkeurslocatie, zoals afgesproken, heeft aangedragen.

 1. Op basis waarvan denkt het COA een knoop door te hakken?

Op basis waarvan het COA een knoop zal doorhakken is een interne bestuurlijke afweging van het COA.

 1. In hoeverre is het aan het COA om een knoop door te hakken?

Het COA realiseert opvanglocaties en daarvoor nemen zij besluiten over locaties.

 1. Wat zal het doorhakken van een knoop door het COA precies inhouden?
  Dat betekent dat het COA wel of niet een opvanglocatie gaat ontwikkelen.

 2. Heeft gemeente de doorslaggevende beslissende rol als het gaat om het bepalen van een locatie voor een nareizigerscentrum?

Ja, gezien het eerder genoemde raadsbesluit een voorkeurslocatie aan te dragen bij het COA.