ONS stelt vragen aan College van BenW inzake Tiny Houses project Emmeloord-West

15-12-2023
Voorbeeld van een tiny house dat gebouwd gaat worden. Foto: Tiny Parque Nederland BV
Voorbeeld van een tiny house dat gebouwd gaat worden. Foto: Tiny Parque Nederland BV

Fractie: ONS Noordoostpolder
Naam: Bert-Jan Aling / Berthoo Lammers
Onderwerp: Project Tiny Houses (Emmeloord – West)
Datum indiening vragen: 15-12-2023
Beantwoording: X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief Emmeloord, 15 december 2023 | De fractie van ONS Noordoostpolder heeft naar aanleiding van onder andere krantenartikelen in de Stentor en berichten op sociale media enkele (technische) vragen en verzoeken met betrekking tot de ontwikkeling van Tiny Houses in Emmeloord-West.

Verzoek:

Wij verzoeken u vriendelijk om alle documenten (vanaf het begin) die betrekking hebben op Tiny Houses-projecten aan ons te verstrekken. Hierbij denken wij onder andere aan de volgende documenten:

a) Verslagen van beeldvormende sessies, inclusief die met geïnteresseerden in het gemeentehuis.

b) De gemeentelijke visie op Tiny Houses.

c) De oorspronkelijke ideeën waarmee de projectontwikkelaar zich heeft gemeld.

d) De randvoorwaarden die de gemeente heeft gesteld aan de initiatiefnemers met betrekking tot de te bouwen objecten.

e) Gespreksverslagen en afspraken tussen de initiatiefnemers en de gemeente met betrekking tot de plannen.

Vragen:

  • Zijn de huidige plannen van de initiatiefnemers anders dan de plannen op het moment dat zij zich voor het eerst bij het college meldden? Hierbij doelen we met name op de kavelgrootte (300m2) en de vraagprijs per Tiny House.
  • In de media presenteren de initiatiefnemers zich met 300m2 per kavel en nu niet meer als Tiny Houses, maar als ruime chalets op ruime kavelgrootte (Tiny Chalet Parc). Is dit in overeenstemming met het oorspronkelijke plan waarmee de projectontwikkelaar zich bij de gemeente heeft gemeld? Was het college destijds op de hoogte van deze bouw- en kavelgrootte en prijsklasse?
  • Deelt u de mening dat woningen met een prijs vanaf € 250.000 niet meer als "starterswoningen" kunnen worden beschouwd die voor bijna iedereen betaalbaar zijn?
  • Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot de oorspronkelijke plannen waarbij een bereikbare norm van ongeveer € 100.000 voor starters werd gehanteerd?
  • Past dit binnen het beeld dat de gemeente voor ogen had met dit project?
  • Is het college van mening dat de huidige plannen nog steeds in lijn zijn met het oorspronkelijke startmoment (lees: aanvraag projectontwikkelaar), gezien de vermelding van een Tiny Parc met chalets?
  • Waarom zouden we de komst van een 'chalet parc' langs de Hannie Schaftweg willen faciliteren? Nu deze qua opzet heel anders is, dan het oorspronkelijk idee.
  • Waarom zou een 'chalet park' qua opzet niet op een andere locatie in Emmeloord gefaciliteerd kunnen worden, zoals een apart stuk in Emmelhage?

Graag verzoeken wij u om uitgebreide gefundeerde/beargumenteerde beantwoording toe te passen.

Namens de ONS fractie,

Berthoo Lammers / Bert Jan Aling