ONS: voorlopig geen verhoging huur gemeentelijke sportaccommodaties

17-01-2023

Emmeloord, 16 januari 2023 |  Raadslid Sigrid Bosman heeft namens ONS in de commissie Samenleving het college van BenW laten weten akkoord te zijn met de opschortende werking van de huurverhoging van de sportverenigingen die het college voornemens is 

Zolang er onder andere onduidelijkheid heerst over de duur en hoogte van de energienota die de sportverenigingen de komende periode  door het Rijk gepresenteerd krijgen acht ONS het niet wenselijk om de huur van de  sportaccommodaties  door te voeren aldus Sigrid Bosman.

Vorige week heeft Sigrid Bosman schriftelijke vragen gesteld over de totstandkoming van de tarieven van  de gewenste huurverhoging voor sportaccommodaties. 

ONS vraagt zich af of de beoogde huurverhogingen doorgevoerd moeten worden op basis van de huidige onderzoeksresultaten en/of er geen sprake moet zijn van een verdere differentiatie van het doorvoeren van huurverhoging op basis van aanvullende criteria zoals bijvoorbeeld de hoogte van de contributies. Daarnaast rijst ook de vraag of er differentiatie moet worden toegepast tussen binnen- en buitensport accommodaties.

Vlak voor de vergadering van de commissie heeft het college meer duiding gegeven over de totstandkoming van de tarieven. De beantwoording van deze schriftelijke vragen door het college van BenW aan ONS zullen door de fractie worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming over twee weken in de Raadsvergadering. 

Overigens acht - zoals het nu lijkt - een meerderheid van de commissie een huurverhoging een onwenselijke situatie.


Namens ONS Noordoostpolder
Berthoo Lammers | Sigrid Bosman