ONS wil geen bedrijven weren in Noordoostpolder

14-09-2021

Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder gaat zich bij het aantrekken van nieuwe bedrijven niet louter richten op ondernemingen met een duurzaam en innovatief karakter.

D66 zou dat graag zien, maar de partij kreeg maandagavond in de gemeenteraad de handen niet op elkaar voor een motie. Wim van Wegen kwam met zijn motie bij de behandeling van het strategische marketingplan. Daarmee wil de gemeente de Noordoostpolder de komende jaren voor het voetlicht brengen, onder meer van ondernemers. Van Wegen mist 'groen' in het plan. Hij vindt dat bij de acquisitie de focus moet liggen op duurzame en vernieuwende bedrijven.

Alleen GroenLinks en ChristenUnie-SGP voelen daar wat voor. 'Veel te strak, waar leg je de grens?', vindt Berthoo Lammers van ONS bijvoorbeeld. Hij wijst erop dat sommige bedrijventerreinen nu al moeilijk te vullen zijn. 'Wat doe je met niet-duurzame bedrijven die zichzelf aan de poort melden? En hoe meet je of een bedrijf duurzaam genoeg is?', vraagt ook CDA'er Van Erp zich af. Ook wethouder Hans Wijnants ziet niets in de voorwaarden die D66 wil stellen.

Merkwaardig

Van Wegen vindt dat merkwaardig. 'We slaan ons zelf op de borst met hoe duurzaam we wel niet zijn. Dan verbazen deze reacties me nogal.'

De gemeenteraad ging wel in meerderheid akkoord met het strategische marketingplan. SP en PvdA stemden tegen. Zij vinden dat het plan te weinig breed is en bijvoorbeeld niet ingaat op de faciliteiten op het gebied van sport en onderwijs.

(c) bron de noordoostpolder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nawoord ONS.

Het feit dat wethouder Wijnants toezegde dat er een overzicht komt van de doelen die ze willen bereiken en hoe krachtig het programma moet worden uitgevoerd heeft de fractie van ONS positief doen besluiten. Het is een startdocument waarbij de raad bij de uitvoering betrokken blijft. Ook het gegeven dar er na ruim 6 jaar invulling wordt gegeven aan een "Bidbook" over de  Noordoostpolder is een positief geluid.

ONS Noordoostpolder diende hier 6 jaar geleden al een motie over in. Nu, jaren later ziet ook het College van BenW in dat een dergelijk krachtig product een goede bijdrage kan leveren voor promotie en marketing van ons gebied. Dat stemt ons tot vreugde, aldus de fractie. 

Fractie ONS Noordoostpolder