ONS wil stop op arbeidsmigranten in de dorpskernen

19-06-2023
Bert Jan Aling
Bert Jan Aling

De huisvesting tot twintig personen in het landelijk gebied van de gemeente Noordoostpolder is niet langer mogelijk. Hiertoe heeft het college besloten om de huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied in te perken. Met het besluit geven burgemeester en wethouders gevolg aan de motie van CDA, ONS en Christen Unie/SGP.

In de gemeente Noordoostpolder wonen en werken veel arbeidsmigranten. De huisvesting gebeurt zowel in woningen als in grootschalige opvanglocaties. De gemeente is momenteel bezig om nieuw beleid te maken voor huisvesting van arbeidsmigranten.


Stop op huisvesting in de kernen

Vooruitlopend hierop heeft het college eind april al een stop op huisvesting in de kernen ingevoerd. Een aantal politieke partijen vreesde daarop een toeloop van de huisvesting van arbeidsmigranten naar het landelijk gebied. Daarom dienden ONS, Christen Unie/SGP en CDA een motie in om één bepaalde vorm van opvang te schrappen. Het college heeft deze motie overgenomen en uitgevoerd. De maatregel is direct ingegaan.

De leefbaarheid van de dorpen en het landelijk gebied staan onder druk als het gaat om kleinere vormen van huisvesting van arbeidsmigranten. Wethouder Toon van Steen: 'Als college hebben we besloten om een maximum van 31 te stellen aan de zogenaamde categorie 1 huisvesting (tot 20 personen). In de praktijk betekent dit dat er voorlopig geen nieuwe locaties meer bij kunnen komen in het landelijk gebied. Wij lopen hiermee vooruit op het nieuwe beleid maar denken dat deze stap de leefbaarheid in de dorpen en het landelijk gebied ten goede komt.'

Beschikbaar voor starters

Woningen blijven hierdoor beschikbaar voor starters en andere woningzoekenden Een effect van deze maatregel is dat woningen niet meer worden opgekocht door investeerders die huisvesting aanbieden aan arbeidsmigranten. De woningen blijven beschikbaar op de markt voor starters en andere mensen die een woning nodig hebben. Er is een goed alternatief voor arbeidsmigranten die hier willen blijven.

Arbeidsmigranten die permanent willen blijven, kunnen zich inschrijven als inwoner van Noordoostpolder. Zij kunnen via de normale woningmarkt (koop/huur) een woning zoeken. Als zij een duurzame (gezamenlijke) huishouding vormen dan hoeven ze hiervoor geen vergunning aan te vragen.


(bron: (C) de Noordoostpolder)