ONS wil stop op huisvesting arbeidsmigranten in kernen Noordoostpolder

09-05-2023
Bert Jan Aling
Bert Jan Aling


Emmeloord, 9 mei 2023 | Gemeente Noordoostpolder neemt per direct geen aanvragen meer in behandeling voor huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente. De gemeenteraad wil dat er eerst beleid komt voor de huisvesting van de buitenlandse werknemers. Alle partijen schaarden zich maandagavond achter een motie van CDA, ONS en ChristenUnie-SGP.


Het college van B en W wilde zelf al een pas op de plaats maken met vergunningen voor huisvesting in de kernen. Maar de drie partijen willen voorlopig ook geen vergunningen afgeven voor onderkomens in het buitengebied die onderdak bieden aan maximaal twintig personen. "Steeds meer boerderijen worden opgekocht voor huisvesting van arbeidsmigranten. Dat zorgt voor grote druk op het buitengebied en weerstand onder inwoners", zegt CDA'er Jos Bus.

"Het is tijd om in te grijpen", voegt Tobias van Dijk van ChristenUnie-SGP toe. "Duidelijk moet zijn dat we niet tegen arbeidsmigranten zijn, maar we willen de huisvesting voor iedereen goed regelen", verduidelijkt Van Dijk. De politiek spreekt op 22 mei al verder over het onderwerp. Die commissievergadering vormt de eerste aanzet tot nieuw beleid dat zo snel mogelijk moet ingaan.

Wim van Wegen (D66) wil tijdens die vergadering ook spreken over het economisch belang van arbeidsmigranten. "Want ik snap de geluiden uit de dorpen heel goed, maar we moeten ons realiseren dat onze economie zo is ingericht dat we ze keihard nodig hebben", aldus Van Wegen. Dat lijkt ook de mening van VVD en ONS. "We willen straks hooguit het aantal arbeidsmigranten afremmen dat in de Noordoostpolder woont, maar elders werkt", stelt Bert Jan Aling van ONS.


DE STENTOR

Politiek Noordoostpolder steekt stokje voor 'te gemakkelijke' huisvesting arbeidsmigranten: 'Tijd om in te grijpen'

De zorgen nemen toe over de huisvesting van arbeidsmigranten in de Noordoostpolder. Vijf dorpen trekken aan de bel nu er 'in hoog tempo' leegstaande boerderijen worden opgekocht om er buitenlandse werknemers onder te brengen. Dit leidt onder meer tot onrust en 'sociale ontwrichting', meent Dorpsbelang in Kraggenburg, Luttelgeest, Creil, Ens en Marknesse. De politiek schiet te hulp: ,,Het is tijd om in te grijpen.''


Het is momenteel 'te gemakkelijk' voor uitzendbureaus om boerderijen te kopen en een vergunning te krijgen voor het huisvesten van arbeidsmigranten, schrijft Dorpsbelang Marknesse in een brief aan de raad. Kijk eerst eens naar de spreiding van deze groep over de gemeente, meent het bestuur. 'De denkbeeldige lijn Luttelgeest-Marknesse-Ens heeft nu wel genoeg arbeidsmigranten die hier verblijven'.

De collega's in Kraggenburg zien dat er de laatste tijd 'in hoog tempo leegstaande boerderijen worden opgekocht door uitzendbureaus'. Waarschijnlijk om nieuw beleid van de gemeente voor te zijn, valt verder te lezen. 'Dit gaat in de toekomst voor overlast zorgen en sociale ontwrichting op de desbetreffende wegen'.

Grotere centra

Ook drie andere dorpen, het Tiendorpenoverleg en burgers laten zich horen. Allemaal begrijpen ze dat arbeidsmigranten nodig zijn, maar ze vinden ook dat de huisvesting beter moet worden geregeld. Gebruik hiervoor 'grotere centra', valt in meerdere brieven te lezen. Het college heeft eerder aangeven dat dat voor zowel arbeidsmigranten als omwonenden het beste is, haalt 'Kraggenburg' nog eens aan.

Deze brieven zijn steunbetuigingen aan een motie die CDA, ChristenUnie-SGP en collegepartij ONS maandagavond hebben ingediend, maar die enkele weken geleden al werd gepubliceerd. Strekking: maak een pas op de plaats met het huisvesten van arbeidsmigranten in de zogeheten categorie 1 (maximaal 20 op een erf). Tót er nieuw beleid is.

Jos Bus, CDA Noordoostpolder

,,De huisvesting zal wel aan de normen voldoen, maar je moet ook rekening houden met het sociale aspect, de leefbaarheid. De arbeidsmigranten hebben een bed, maar er hoort meer bij", zei CDA-raadslid Jos Bus eerder tegen de Stentor.

De motie is een aanscherping van een zogeheten voorbereidingsbesluit van het college dat 'nieuwe situaties van kamerverhuur tijdelijk niet mogelijk maakt'. Dat geldt ook voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de kernen van de Noordoostpolder. Wethouder Toon van Steen had moeite met de motie. ,,Die kan effect hebben op lopende aanvragen, niet alleen van uitzendbureaus, maar ook van ondernemers die hun eigen werknemers fatsoenlijk willen huisvesten'', zei hij maandagavond.

Niet betrouwbaar

Ook waarschuwde hij dat het meerdere keren wijzigen van beleid 'niet betrouwbaar overkomt als overheid'.

De raad schaarde zich juist unaniem achter de motie. ,,Dit zorgt voor maatschappelijke rust'', zei Wiemer Haagsma (Politieke Unie). Tobias van Dijk (ChristenUnie-SGP): ,,Het is tijd om in te grijpen.'' En: ,,We zijn absoluut niet tegen arbeidsmigranten, maar we willen het goed organiseren.''

(c) bron De Stentor/Herre Stegenga