ONS vindt kosten reparatie (licht)kunstwerk De Deel te hoog

24-03-2021

REPARATIE KUNSTWERK DE DEEL € 24.000!

Twee weken geleden lazen wij op Facebook en in de Openbare besluitenlijst van het College van BenW dat er gevraagd wordt om een budget beschikbaar te stellen van 
€ 24.000,- voor de vervanging van de verlichting in het betreffende kunstwerk.


De ONS-fractie heeft daarover de volgende vragen aan het College:

1. Was het bekend dat deze kosten er aan zouden komen?

2. Is hiervoor gereserveerd?

3. Is het opgenomen in het onderhoudscontract dan wel de aankoop van het kunstwerk dat de gemeente verantwoordelijk is voor de verlichting en de vervanging daarvan?

4. Wat vindt u zelf van de timing, nu zoveel inwoners en ondernemers (financieel) getroffen worden door corona en de gemeente geeft € 24.000,- uit aan iets waar velen het nut op dit moment niet van inzien.

5. En nu de verlichting vervangen moet worden: heeft u ook gedacht aan verplaatsing van het kunstwerk? Bij ons weten bent u van plan een horecaplein te creëren en het kunstwerk zorgt in onze ogen voor een afscheiding van Eindeloos, De Lange Muur en Le Mirage. Indien het kunstwerk verplaatst wordt, worden deze horecaondernemers ook betrokken bij het horecaplein. Indien u er niet aan heeft gedacht, is dan nu het moment om de verplaatsing in overweging te nemen?

De ONS fractie komt met een voorstel om het kunstwerk in april op de agenda te zetten van de commissie Samenleving.