Raad stelt begroting vast voor 2023.

15-11-2022

Emmeloord, 14 november | Maandag jl. stelde de gemeenteraad van Noordoostpolder de begroting voor 2023 vast.

Tijdens de Begrotingsraad gaf elke partij een beschouwing voor het komende jaar en werden er moties en amendementen ingediend.

Lees onderstaand de tekst  die fractievoorzitter Berthoo Lammers namens ONS Noordoostpolder voorlas.

Onderstaand een overzicht van de belangrijkste amendementen en moties

De gemeenteraad ziet goede kansen voor een waterstoffabriek in de Noordoostpolder. Een amendement van D66 en ONS werd door alle partijen omarmd. Volgens indiener Wim van Wegen kan de polder een 'spil' zijn in de Europese handel in waterstof.
Wethouder Gillissen raadde het voorstel af, ondanks dat hij spreekt van een 'cool amendement'. Hij wijst erop dat er momenteel aan de Kuinderweg een pilot draait met waterstof. Liever wacht hij de resultaten daarvan af voordat hij verder energie steekt in het onderwerp. De gemeenteraad denkt daar dus unaniem anders over.


Circulaire economie
Ook Steunde ONS een amendement van GroenLinks. De partij wil dat Gemeente Noordoostpolder meer werk maakt van de circulaire economie. Volgens fractievoorzitter Hylke Hekkenberg gebeurt er nu veel te weinig en blijven kansen onbenut. Hij wil dat de gemeente samen met ondernemers gaat werken aan concrete plannen. ONS vindt het een goed idee i=om met ondernemers dit op te pakken.


Sport en bewegen
De gemeenteraad kreeg ook massaal de handen op elkaar voor een amendement van D66 en ChristenUnie-SGP. Die partijen willen meer aandacht voor sporten en bewegen in de Noordoostpolder. Uit onderzoek blijkt namelijk dat polderbewoners minder zijn gaan sporten. De partijen willen kijken hoe ze die trend samen met sportcoaches, scholen en andere betrokkenen kunnen ombuigen.

Jeugdeducatiefonds
De PvdA en ONS dienden een amendement in voor cofinanciering van het Jeugeducatiefonds. Door samenwerking met het Jeugdeducatiefonds willen we via scholen kinderen bereiken die in armoede verkeren. Daarom onderzoeken we de toegevoegde waarde van het jeugdeducatiefonds ten opzichte van onze lokale minimaregelingen. Daarom reserveren we € 20.000 per jaar voor cofinanciering.

De voltallige ONS fractie was aanwezig tijdens de raadsvergadering

Berthoo Lammers
Sigrid Bosma
Bert Jan Aling
Helga Wiedijk

Amendementen en moties
Amendementen en moties
overzicht van de begroting 2023
overzicht van de begroting 2023