Toekomstrapport over de Zorg: Oude wijn in nieuwe zakken

19-07-2019

Toekomst rapport zorg in Flevoland
ONS fractie: Oude wijn in nieuwe zakken

Vrijdag jl. heeft de heer Leerink van bureau IG&H het rapport Toekomstvisie voor de Zorg in Flevoland aan Minister Bruins aangeboden. De belangrijkste conclusies zijn dat de acute verloskunde en spoedeisende hulp in Lelystad noch in Emmeloord terugkomen. Verder bevat het rapport, van meer dan 100 pagina's, een stortvloed aan gegevens die al bekend waren, veel mooie plaatjes en aanbevelingen om toch vooral met elkaar in gesprek te blijven. Oude wijn in nieuwe zakken. 

Het rapport bevat geen enkele suggestie voor (her) inrichting van welke vorm van 2de lijnszorg dan ook in Emmeloord of Lelystad. Saillant detail is dat de auteur, Leerink (oud bestuurder van zorgverzekeraar Menzis), enkele jaren geleden al pleitte voor halvering van de Spoedeisende Hulpposten in Nederland. De conclusies zijn geheel in lijn met het standpunt dat de wethouder die over de zorg gaat in de Noordoostpolder, al eerder heeft ingenomen. Dat is dus niets nieuws.Het verbaast ONS dat het College, in een reactie die gelijktijdig met het rapport verscheen, zich geheel in de conclusies van het rapport kan vinden.Urk is kritisch, Lelystad eveneens. 

Het lijkt ONS dat de conclusies al vaststonden voordat het rapport werd geschreven. Temeer daar ook de verzekeraars belangrijke input hebben gegeven. En hun standpunt is (al jaren) bekend.ONS vraagt zich af wat de input van de gemeente Noordoostpolder is geweest. In het rapport is daarvan nauwelijks iets terug te vinden.Het rapport heeft vele 1000en Euro's gekost en bevat eigenlijk niets dat we niet al wisten. 

De ONS fractie betreurt dat en zal daarover kritische vragen stellen aan het college. Als het college inderdaad meegaat in de conclusies van het rapport is de kans op enige verdieping en verbreding van het zorg aanbod in onze gemeente voor altijd verkeken. Voor de mensen die op ziekenhuiszorg zijn aangewezen, of hun naasten die op bezoek willen komen, hopen we dat er tenminste een sterk verbeterde oplossing wordt aangeboden om de afstand naar het ziekenhuis met het openbaar vervoer te overbruggen.

Martin Mulder

ONS Noordoostpolder