Verslag Jaarrekening gemeente 2022- begroting 2023

17-07-2023

Emmeloord, maandag 10 Juli werd de jaarrekening  door het college gepresenteerd in de raadzaal van het gemeentehuis.

Een belangrijk moment want daarin wordt de stand van zaken richting de begroting geschetst. Voor het eerst sinds jaren is er een klein negatief saldo, -1.7 miljoen. Niet overkomelijk met een begroting van 180 miljoen.

Er zijn veel wensen door de raadsleden (partijen) aangegeven. Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt richting de begroting in november a.s, Wat kunnen we nog wel doen en wat moeten we niet door laten gaan.  Kortom de Raad staat de komende maanden nog voor belangrijke keuzes. 

Er waren 44 moties waarvan er een aantal zijn overgenomen door het College van BenW.

Ook zijn er een aantal moties teruggetrokken door de politieke partijen en er zijn ruim twintig moties in stemming gebracht.

ONS had een aantal moties zelfstandig ingediend, tezamen met mede-indieners en een aantal moties van andere partijen heeft ONS ondersteund.

De moties die ONS mede heeft ingediend dan wel zelfstandig heeft ingediend die het hebben gehaald:

- Verbeteren woningaanbod Jongeren.
- Versterking Toerisme en Recreatie Oostrand Noordoostpolder
- Kunst in de openbare ruimte (verworpen)
- Verruimen Bijzondere Bijstand
- Bijdrage Regiosamenwerking Zwolle bevriezen
- Perspectiefnota - Wandel- en fietsroute langs de tochten in de Noordoostpolder 
- Uitbreiding naar NK-Waardige atletiekbaan 
- Mogelijkheden voor realisatie recreatieve fietspaden
- Regierol versnellen ontwikkeling Werelderfgoedcentrum Schokland
-Toegankelijkheid Thuiskamer/Sociaal Loket
- Beperken van de stijging van de Lokale Lastendruk

De raadsvergadering bestond uit twee belangrijke delen. De Jaarrekening en de Perspectiefnota (een doorkijkje naar de begroting met de plannen van de Raad en het College.

Onderstaand de link naar de bovenstaande moties die behandeld zijn.

Onderstaand de bijdrage van fractievoorzitter Berthoo Lammers van ONS Noordoostpolder