ONS verheugd dat winkels weer open mogen op 28 april!

24-04-2021

Vanaf woensdag 28 april mogen alle winkels weer klanten ontvangen zonder winkelafspraak. Voor niet-essentiële winkels gelden wel voorwaarden. Ook warenmarkten mogen volledig open op 1,5 meter.

Voorwaarden voor openen niet-essentiële winkels per 28 april 2021

Naast de winkels die al open zijn, gaan nu ook de niet-essentiële winkels onder voorwaarden open. De voorwaarden zijn:

  • Niet-essentiële winkels mogen maximaal 1 klant per 25 m2 ontvangen.
  • Er mogen in elk geval 2 klanten per verdieping worden ontvangen, ongeacht de grootte van de winkel. Kinderen t/m 12 jaar worden niet meegeteld.
  • Een hulpbehoevende en ondersteuner tellen samen als 1 klant.
  • De klant komt alleen.
  • Betalen gebeurt zoveel mogelijk contactloos.
  • De niet-essentiële winkels mogen open zijn tussen 06.00 uur en 20.00 uur.
  • De essentiële winkels volgen de reguliere openingstijden.
  • De klant winkelt alleen als hij of zij klachtenvrij is.
  • Tijdens het winkelen houdt de bezoeker 1,5 meter afstand van anderen en draagt een mondkapje.

Openingstijden niet-essentiële winkels

De niet-essentiële winkels mogen open zijn van 06.00 uur tot maximaal 20.00 uur. Koopavonden na 20.00 zijn voorlopig nog niet toegestaan. Dit is om de drukte in en om de winkelstraten in de avonden tegen te gaan. De essentiële winkels volgen de normale openingstijden.

Bestellen en afhalen en winkelen op afspraak

Voor de detailhandel vervallen de regels voor bestellen en afhalen en winkelen op afspraak als beperkende maatregelen. Er is geen reserveringsplicht meer en daarmee ook niet van tijdvakken.

Wachtrijen buiten de winkel

De klant winkelt zo veel mogelijk alleen, dat scheelt in de drukte. Door winkeliers en gemeenten worden op lokaal niveau afspraken gemaakt over hoe om te gaan met de drukte. Deze afspraken zijn aanvullend op de landelijke afspraken die met de sector zijn gemaakt.

Verschil in maximum aantal klanten essentiële en niet-essentiële winkels

Essentiële winkels zijn winkels die producten verkopen die in de eerste levensbehoefte voorzien, voornamelijk eten en drinken. Deze winkels moeten goed toegankelijk zijn voor het algemeen publiek. Voor deze winkels geldt dat er maximaal 1 klant per 10m2 is. Voor niet-essentiële winkels, zoals kledingwinkels en boekhandels geldt dat er in elk geval 2 personen per verdieping aanwezig mogen zijn of 1 klant per 25m2. Dit maximum aantal klanten staat ook in het protocol genoemd.

Gevaccineerde klanten

Voor klanten die zijn gevaccineerd geldt dat het dragen van een mondkapje verplicht blijft. Iemand die is gevaccineerd kan het virus alsnog overbrengen.

'Sobere uitstraling'

De winkel houdt een sobere uitstraling. Een sobere uitstraling betekent dat bij de winkeldeur geen aanleiding is om langer te blijven dan nodig is. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van consumpties, het testen van producten of het laten horen van muziek.

Het is de bedoeling om de drukte in de winkelstraten zoveel mogelijk te beperken. Er worden dan bijvoorbeeld ook geen acties en evenementen georganiseerd die er voor kunnen zorgen dat er veel bezoekers tegelijkertijd op 1 bepaalde plek binnen of buiten aanwezig zijn.

Warenmarkten

Warenmarkten voor niet-essentiële producten mogen nu ook open op 1,5 meter afstand. Niet-essentiële producten zijn alle andere producten dan die in de eerste levensbehoefte voorzien, zoals eten en drinken.

Servicepunten of winkels voor postpakketten en producten voor onderhoud/reparatie

Het brengen en afhalen van postpakketten en brengen en halen van producten voor onderhoud en reparatie vindt plaats los van het maximaal aantal personen per winkel. De winkelier moet wel een duidelijke bewegwijzering aanbrengen. Als de klant naast het brengen en afhalen van postpakketten/producten ook spullen wil kopen, dan valt deze klant onder het maximaal aantal toegestane klanten in de winkel.