ONS tegen aanleg Zonneweides op landbouwgrond

01-12-2019

Zon in de Polder moet wildgroei zonneweides voorkomen in de Noordoostpolder

De Noordoostpolder gaat nu echt vaart maken met nieuw beleid voor zonneweides in de gemeente. In een structuurvisie van 75 pagina's is vastgelegd hoe de gemeente de toekomst ziet. Hier en daar een zonneweide is niet de bedoeling. Zes gebieden zijn aangewezen als kansrijke vestigingslocatie.

Met het plan Zon in de Polder wil de Noordoostpolder wildgroei aan zonneweides voorkomen. Jarenlang was het beleid dat elke zonneweide mogelijk was, als die landschappelijk maar paste. Twee jaar geleden kwam de gemeente tot de conclusie dat dit niet langer houdbaar is. ,,We willen zelf de regie houden'', zegt wethouder Wiemer Haagsma in een toelichting op de vrijdag gepresenteerde structuurvisie. ,,Waar staan we de weides toe en onder welke omstandigheden. Dat is wat we willen weten. Hoewel we een groot oppervlak aan grond hebben, willen we echt geen wildgroei.''

Meetlat

Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt, worden alle initiatieven voor zonneweides langs een meetlat gelegd van zes uitgangspunten. Zon op het dak, ofwel zonnepanelen, gaat in principe voor. Landbouwgrond mag niet zo maar gebruikt worden voor zonneweides. Ontwerpen moeten helder zijn en passen bij het karakter van de polder. Ongebruikte grond mag tijdelijk worden ingezet als zonneweide. Initiatieven moeten - waar mogelijk - worden gecombineerd en gebundeld. En slim gebruik maken van bestaande elektriciteitsnetwerken speelt ook mee. Voor alle plannen geldt: vijftien van de opbrengst moet uit participatie komen. Dat kan bijvoorbeeld via uitgifte van aandelen of obligaties of door storting in een duurzaamheidsfonds voor pilotprojecten.

,,Overal spiegels in de polder willen we niet'', zegt Haarsma. ,,Vergunning worden schaars.'' Op de lijst van kansrijke gebieden staan onder meer het windmolengebied langs het IJsselmeer, glastuinbouwlocaties in Marknesse/Luttelgeest en Ens en het bodemdalingsgebied tussen Emmeloord, Tollebeek en Nagele. Kleinschalige initiatieven zijn niet bij voorbaat kansloos. Ook de dorpen van de Noordoostpolder zijn benoemd als kansrijk gebied. ,,Elke dorp mag met een voorstel komen om in zijn eigen energie te voorzien'', aldus Haagsma.

Want Zon in de Polder mag dan wel grotendeels over zonneweides gaan, het is ook een aanzet tot een energieneutrale gemeente. Om die status te halen, moet er wel wat gebeuren. Het college denkt 600 hectare nodig te hebben aan energie uit zonneweides. Van provincie Flevoland mag de gemeente Noordoostpolder dit jaar een kwart daarvan aftikken. Met de plannen die er al liggen, zou dit volgens het college mogelijk moeten zijn.

De gemeenteraad van de Noordoostpolder praat op 18 maart in commissieverband over Zon in de Polder. Op 1 april staat het op de agenda van de voltallige raad. 

Stemverklaring Bert Jan Aling (ONS)