Raadslid worden

Vereisten

Om tot raadslid te worden gekozen voor ONS Noordoostpolder, dient u als een belangstellende kandidaat aan een aantal voorwaarden te voldoen. U moet achttien jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Wenst u als ONS raadslid te worden geïnstalleerd dan moet u wonen in de gemeente Noordoostpolder. Het is in Nederland ook voor mensen met een andere nationaliteit dan de Nederlandse mogelijk deel uit te maken van een gemeenteraad. Voor inwoners met een nationaliteit vallend buiten de Europese Unie moet u minstens vijf jaar achter elkaar in Nederland hebben gewoond. Inwoners met een nationaliteit vallend binnen de Europese Unie kunnen eerder al kandidaat zijn.

Omdat er functies zijn die niet verenigbaar zijn met het uitoefenen van het raadslidmaatschap zijn raadsleden verplicht openbaar te maken welke andere functies zij vervullen. Zo kunt u niet als ambtenaar zijn aangesteld door het gemeentebestuur waarvan u zelf als raadslid deel uitmaakt.

Praktische aanpak

De meest voorkomende route om raadslid van ONS te worden is lid worden van ONS. U neemt contact op met ons secretariaat. U draagt zichzelf voor als kandidaat zodat u op de kieslijst geplaatst kan worden. ONS heeft zijn eigen methode voor het vaststellen van de kieslijst en het bepalen van de volgorde. Dit kunt u navragen en dus op voorbereiden. Hoe hoger u op de kieslijst staat, des te groter is de kans dat u direct wordt gekozen als raadslid. Een kieslijst heeft namelijk verkiesbare en onverkiesbare plaatsen.

Kandidaten dienen er rekening mee te houden dat zij worden gescreend op hun (politieke) verleden en of zij voldoen aan de eisen van integriteit.

Eenmaal gekozen als raadslid moet een raadslid ook voldoen aan de eisen voor integriteit. Vrijwel elke gemeente heeft een gedragscode waarin staat wat integriteit betekent en hoe belangenverstrengeling dient te worden voorkomen.

Voorbereiding

Tijd investeren in de periode voorafgaand aan de verkiezingen, weegt u uiteraard af tegen de kans op het direct verkozen worden. Als die kans redelijk groot is, kunnen de volgende activiteiten nuttig zijn:

Meelopen met de ONS fractie. Het bijwonen van fractievergaderingen van commissie- of raadsvergaderingen geeft inzicht in de actuele gemeentepolitiek, maar ook in de wijze waarop discussie en besluitvorming plaatsvinden. Bijwonen van bijeenkomsten in de stad van wijken en instellingen. Vaak wordt er voor de verkiezingen nogal wat georganiseerd om ieders wensen en verlangens onder de aandacht van de politiek te brengen.

Maken van voorlopige keuzes. Een oriëntatie op verschillende beleidsterreinen, enig inzicht in wat de komende jaren beleidsmatig gaat spelen en wat informele gesprekken met ambtenaren maakt ook dat u als nieuw raadslid beslagen ten ijs komt.

Lezen van informatie over het raadslidmaatschap. Over het raadslidmaatschap kunt u vrijwel alles vinden op de website van Raadslid.Nu, www.raadslid.nu. De site brengt wekelijks vier tot vijf berichten die uitsluitend gaat over de rol van het raadslid en de gemeenteraad. Oudere berichten kunt u terugvinden via de zoekfunctie op de website.