Jammer, motie Toekomstvisie voor de Polder geblokkeerd door CDA, CU/SGP, VVD, PU en GroenLinks

05-08-2020

Snapt u het nog waarom we in de Raad zitten?

Lees onderstaande motie....Wie kan hier nu op tegen zijn....helaas de coalitiepartijen. Dit is niet jammer, maar eigenlijk triest. U woont in een Polder waarbij, onder aanvoering van de Christelijke partijen, een toekomstvisie niet wenselijk wordt geacht.

In 2003 heeft de Raad van de gemeente Noordoostpolder voor het laatst een Toekomstvisie vastgesteld. Ten einde deze te actualiseren diende ONS, samen met SP, D66 en PvdA een motie in. Het is, naar de mening van deze partijen, goed om ideeen te hebben over de langere termijn (denk aan 5-20 jaar).Het is teleurstellend dat de collegepartijen (CDA, CU-SGP, VVD en Politieke Unie) met in hun kielzog Groen Links hierop tegen zijn. Die hebben helemaal geen behoefte aan een lange termijnvisie.Volgens ONS en de andere indieners van deze motie mist de gemeente hiermee de kans om zich beter op de toekomst voor te bereiden. Op deze wijze blijft het beleid reactief en worden we gestuurd door een visieloos college.
Lees onderstaand de overwegingen in de motie waarom we dit zouden willen doen.
Lees meer: https://www.onsnoordoostpolder.nl/news/jammer-motie-toekomstvisie-voor-de-polder-geblokkeerd-door-cda-cu-sgp-vvd-en-pu-en-groenlinks/