Formatieproces afgerond, Sacha Werkman namens ONS wethouder.

28-05-2022

Met trots delen wij u mede dat Sacha Werkman namens ONS Noordoostpolder op 31 mei geïnstalleerd wordt als wethouder met als hoofdportefeuille Financiën. Na 16 jaar in de gemeenteraad van Noordoostpolder vertegenwoordigd te zijn komt ONS in een coalitie met PU, VVD en de PvdA.

De formatiebesprekingen zijn geleid door Andries van Daalen en hebben we als constructief ervaren. Vele punten uit ons visieprogramma zien we terugkomen in het coalitieakkoord, maar we hebben ook op één punt een concessie moeten doen. De Coffeeshop. Door in het college deel te nemen kunnen we "voorwaardelijke" condities opleggen door o.a. de wijze van toezicht, handhaving en de bestuursvorm te bepalen. Dat betekent dat als voorwaarden worden overtreden we het voortbestaan ook kunnen beëindigen. In onze verkiezingsflyer staan op pagina 3, 12 belangrijke punten. We zijn trots dat we al deze punten terugvinden in het akkoord. We wensen het college veel succes toe met de uitvoering van het akkoord.