Motie versterking Biodiversiteit Noordoostpolder aangenomen.

03-07-2020

ONS heeft samen met de PvdA SP D66 een motie ingediend om de biodiversiteit te versterken. De beweegredenen, motivering en opdracht aan het college leest u onderstaand.