Bestuur, Financiën en Economie

Uw aanspreekpunt voor de Commissie Bestuur, Financiën en Economie is Sacha Werkman

De komende Raadsvergadering, a.s. maandag 10 juli in het Gemeentehuis van Emmeloord, staat de Jaarrekening (hoe heeft de gemeente financieel gefunctioneerd), de Perspectiefnota (wat willen we graag bereiken komend jaar) centraal. Na een "terugblik" kijken we naar de begroting van de 2024-2025. Wat willen we bereiken en wat mag het kosten? Op een...

De huisvesting tot twintig personen in het landelijk gebied van de gemeente Noordoostpolder is niet langer mogelijk. Hiertoe heeft het college besloten om de huisvesting van arbeidsmigranten in het buitengebied in te perken. Met het besluit geven burgemeester en wethouders gevolg aan de motie van CDA, ONS en Christen Unie/SGP.