Bestuur, Financiën en Economie

Uw aanspreekpunt voor de Commissie Bestuur, Financiën en Economie is Sacha Werkman

Emmeloord, 6 november 2023 | De rekenkamer van de gemeente Noordoostpolder heeft onderzoek gedaan naar de aanpak van ondermijning door de gemeente en de bekendheid hier van bij de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisatie. Ondermijning van de democratische rechtsorde is een probleem dat landelijk veel aandacht krijgt
.
Binnen de gemeente...

ONS Noordoostpolder onderschrijft onderstaande solidariteitsverklaring en heeft via de griffier van de gemeente Noordoostpolder een verzoek gedaan aan het College van BenW om de Israëlische vlag te hijsen ten teken van solidariteit met Israël.