Bestuur, Financiën en Economie

Uw aanspreekpunt voor de Commissie Bestuur, Financiën en Economie is Sacha Werkman

Emmeloord, 12 november | Tijdens haar maidenspeech in de gemeenteraad behaalde ONS raadslid Sigrid Bosman een succes voor de Stichting Samen Zijn We Er voor Elkaar. De motie, die door haar initiatief mede werd ingediend door de PvdA en GroenLinks kreeg een grote meerderheid in de Raad.

Emmeloord, 12 december 2022. In de laatste gemeenteraadsvergadering van dit jaar kwam de heer van Wegen (D66) met een motie om een "mediafonds" in te stellen omdat de thans aanwezige journalistiek onvoldoende zou functioneren.

Emmeloord, 12 december 2022. In de gemeenteraad van Noordoostpolder werd de Decemberrapportage 2022 vastgesteld. Daarin werd 75.000 euro gelabeld voor een onderzoek naar een coffeeshop. De ONS fractie stelde samen met de CU/SGP en het CDA een motie op waarin kaderstellende punten voor dit nieuwe beleid werden meegegeven aan het College van BenW.

De gemeenteraad reserveert 7 ton voor plannen die fietsen in de Noordoostpolder fijner en veiliger maken. Concrete voorstellen daarvoor zijn er nog niet. "Maar we willen voorkomen dat plannen straks mislukken omdat het geld een struikelblok is", legt Gerda Knijnenberg uit.

Emmeloord, 17 november 2022 | De opknapbeurt van zwembad het Bosbad gaat de gemeente Noordoostpolder 7,5 miljoen meer kosten dan de in totaal 14 miljoen die in mei 2020 voor het project was uitgetrokken. De gemeenteraad heeft donderdag unaniem ingestemd met een verhoging naar 21,7 miljoen euro. Dat is noodzakelijk door de grote prijsstijgingen in...

Emmeloord, 17 november 2022 | Winkels in Noordoostpolder mogen vanaf 1 december iedere zondag open. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft hiermee ingestemd. In de oude regeling mochten de winkels twaalf zondagen per jaar open. In het aangenomen voorstel van het college van B en W krijgen winkeliers zelf de keuze of ze de deuren op zondag...