Samenleving(zorg) en Cultuur

Uw aanspreekpunten voor de Commissie Samenleving (zorg) en Cultuur zijn Martin Mulder en Everet van Dorp

Op 2 december 2019 stellen fracties van CU-SGP (Sjoerd de Boer) en ONS Noordoostpolder (Martin Mulder) een mondelinge vraag bij het vragenhalfuurtje in het gemeentehuis.

24 Juni 2019 was een interessante dag. De commissies van de Gemeenteraad Noordoostpolder vergaderden samen (een verhit avondje). In de middag was de subsidie verantwoordingsbijeenkomst in het, eveneens flink opgewarmde, Voorhuys.

Met ingang van 2015 is het beheer van de jeugdzorg door het rijk en de provincies naar de gemeenten overgeheveld. Het idee was dat de kwaliteit zou verbeteren en de prijs naar beneden zou gaan.In de Noordoostpolder is een Reken Kamer Commissie (RKC) actief die controleert of de wetten worden gerespecteerd, de plannen worden gevolgd en de kosten...