Samenleving(zorg) en Cultuur

Uw aanspreekpunten voor de Commissie Samenleving (zorg) en Cultuur zijn Berthoo Lammers en Everet van Dorp

Onderstaand de bijdrage van de ONS fractie n.a.v. de behandeling Voorjaarsnota en de Perspectiefnota.op maandag 29 juni jl.
Voorzitter, namens de ONS fractie willen we het college en de ambtelijke dienst danken voor het vele werk wat geleverd is in deze periode van onzekerheden door de Coronacrisis. Onzekerheden die alle onderdelen van de begroting...

ONS heeft tijdens de perspectiefnota een motie ingediend die de verhuizing van het Oorlogsmonument, thans achter de Golfslag, mogelijk moet maken. De motie kon op brede steun rekenen van de Raad waardoor het College nu de verplaatsing op zich zal nemen. (Klik op de afbeelding om de motie te bekijken)

Screening Participatiewet
Na een 'levendig' eerste deel van de gemeenteraadsvergadering op de 25e gaan we op 28 mei vrolijk verder met de vergadering.
Op de agenda staat, onder meer, de screening participatiewet en de opvolging die de gemeente daaraan heeft gegeven.

De ONS fractie maakt zich zorgen over de gevolgen van de Corona-crisis voor de gemeente Noordoostpolder. Daarom heeft de ONS-fractie het college van B en W gevraagd of zij weten wat er op ons af gaat komen en of zij daar ons, als gemeenteraad, over kan informeren.Zoals u niet ontgaan kan zijn, zitten wij midden in een Corona-crisis en...

Op 2 december 2019 stellen fracties van CU-SGP (Sjoerd de Boer) en ONS Noordoostpolder (Martin Mulder) een mondelinge vraag bij het vragenhalfuurtje in het gemeentehuis.